Soal Uas Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1

Soal Uas Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1

soal bahasa indonesia UAS kelas 7 semester 1

1. soal bahasa indonesia UAS kelas 7 semester 1

Tentang Deskripsi, cerita fantasi , teks prosedur, hasil observasi

2. soal uas semester 1 kelas 9 bahasa Inggris​

Jawaban:

jangandosndnxkdosldndlaldndkapdndjslls

Jawaban:

mana soalnyaa yaaaaa……

3. soal-soal uas semester 1 kelas XI

pelajarab apa woy
kan banyak pelajaran teh
lebih jelas dong pertanyaanya

4. no 26 bahasa indonesia soal uas semester 2 kelas 6

Mohon soalnya diperjelas atau dicantumkan foto

5. contoh soal uas bahasa indonesia kelas 8 semester 2​

Jawaban:Topik penggalan wawancara di atas adalah …

a. Pentingnya Peringatan Hari Pendidikan

b. Persiapan Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan

c. Macam-macam kegiatan Hari Pendidikan

d. Pertemuan dengan kepala sekolah

jawaban:B

6. soal UAS kelas 6 semester 1 kecamatan Cikande, matematika​

Jawaban:

mana soal nya kk? itu g ada soal

7. Contoh soal UAS PPKN kelas 4 SD semester 1

1.Seorang kepala desa didukung oleh …

a. lurah

b. Ketua Asosiasi Lingkungan (RT)

c. sekretaris desa

d. Wakil manajer desa

2.Pejabat yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kecamatan …

a. Koramil

b. sekretaris desa

c. anak laki-laki yang sama

d. lurah

3.Kepala desa ditunjuk oleh ….

a. gubernur

b. presiden

c. walikota

d. camat

4.Pemerintah kota diatur oleh ….

a. gubernur

b. walikota

c. bupati

d. camat

5.Distrik ini adalah kombinasi dari beberapa …

a. desa

b. kantor desa

c. kota

d. distrik

6.Pemerintah kabupaten dipimpin oleh …

a. gubernur

b. walikota

c. camat

d. bupati

7.Di Indonesia, provinsi ini dibagi. Jumlah provinsi di Indonesia pada tahun 2008 adalah …

a. 33 provinsi

b. 34 provinsi

c. 35 provinsi

d. 36 provinsi

8.Dalam melakukan tugasnya, gubernur bertanggung jawab untuk

a. Menteri Pendidikan

b. presiden

c. DPRD

d. Sekretaris rumah

8. contoh soal uas agama kelas 7 semester 1

1. Sebutkan Tata Cara mandi junub!
2. Jelaskan pengertian dari sholat jamak!
3. Perilaku yg menghormati guru!
4. Bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua?

9. contoh soal uas bahasa inggris semester 2 kelas 8​

Jawaban:

1. Lukita : “did you know ? Yunita got 10 for his english”

Dzikrina : “wow!…. “

A. how intelligent

B. i’m sorry to hear that

C. how are you

D. yes, he is

jawaban : A

2. Iwan is …. soundly in his bedroom

A. sitting

B. reading

C. sleeping

D. working

jawabannya : C

3. father is hospitalized because he …… an accident on his way to office yesterday

A. met

B. send

C. put

D. got

jawabannya : D

4. Mr. wahmin : students, pay attention please!

students : yes, sir

the underlined sentence is the expression of asking for…

A. help

B. attention

C. permission

D. opinion

jawabannya : B

5. the following expression can be used to ask for attention, except ……

A. May i have your attention, please?

B. are you listening to me?

C. would you give me a hand please?

D. would you look at the board, please?

jawabannya : C

Penjelasan:

Jadikan jawaban terbaik cmiiw

10. Paguneman bahasa sunda untuk 2 orang [Soal Ujian Akhir Semester UAS 2015]

Caranya cari di google yg mudah ada pilihan

11. apasih materi yg banyak muncul di soal uas semester 1 kelas 6 bahasa Indonesia

puisi
karangan
(maaf kalo salah) langkah-langkah dalam menanggapi penjelasan narasumber,kata tanya,pantun,syair,gutindam,puisi,cara menyusun karangan,surat,unsur-unsur intrinsik,drama,laporan pengamatan

semoga bermanfaat

12. Soal uas pai kelas X Smk semester 1 kurikulum 2013

1.jelaskan makna islam kaffah
2. jelaskan makna rasul selalu berada ditengah-tengah umatnya 
3. jelaskan makan syirk

13. Jelaskan tentang soal uas matematika kelas 6 semester 1

ada luas gabungan ada nilai rata rata median dan modus.pokoknya susah deh hati hati.gampang gampang susah

14. arti kata tatahar bahasa sunda? [Soal Ujian Akhir Semester UAS 2015]

“Tatahar” hartina “siap-siap” atawa “tatan-tatan” atawa “persiapan” dina Bahasa Indonesia.

 

Conto kalimat maké kecap “tatahar”:

 

– Sok atuh, buru-buru tatahar saméméh indit. (Ayo, lekas bersiap-siap sebelum pergi.)

– Warga désa tatahar jeung tatan-tatan nyanghareupan agustusan. (Warga desa siap-siap menghadapi perayaan (kemerdekaan) bulan Agustus.)

– Tatahar heula saméméh datang bulan puasa.

15. soal latihan uas kelas 4 semester 1 k13

saya soalnya kalau tema 1 yang sulit adalah 3 makanan khas ntb

16. contoh soal uas ipa kelas 9 semester 1 beserta jwabannya​

Jawaban:

Pilihan Ganda!

1. Ciri-ciri dari negara berkembang antara lain adalah ….

A. angka ketergantungan yang tinggi

B. angka pertumbuhan penduduk rendah

C. pertumbuhan ekonomi stabil

D. pendapatan perkapita tinggi

Jawaban: C

2. Masuknya budaya asing yang disebabkan oleh peperangan sehingga menaklukkan bangsa tersebut disebut …

A. Milenarisme

B. Invasi

C. Akulturasi

D. Asimilasi

Jawaban: B

3. Mayoritas negara-negara berkembang terletak di benua ….

A. Asia

B. Afrika

C. Eropa

D. Amerika

Jawaban: A

4. Contoh negara maju yang terletak di benua Eropa adalah ….

A. Jepang, Korea Selatan, dan Singapura

B. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko

C. Swiss, Jerman, dan Inggris

D. Australia, New Zealand, dan PNG

Jawaban: C

5. Pada jaman pendudukan Jepang, kehidupan ekonomi rakyat Indonesia sangat menderita. Hal ini disebabkan karena

A. kebijakan ekonomi Jepang di prioritaskan hanya untuk kepentingan peperangan

B. Jepang melakukan Pelayaran Hongi untuk mengawasi sistem Tanam Paksa

C. Jepang menjalankan kebijakan politik Tanam Paksa atau Cultur Stelsel

D. Jepang melakukan monopoli perdagangan terutama rempah rempah

Jawaban: A

6. Penyebab utama serangan Sekutu ke wilayah Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1945 adalah ….

A. terbunuhnya Jendral A.W. S. Mallaby oleh pejuang Indonesia

B. tentara Indonesia membantu Jepang dalam perang melawan sekutu

C. Belanda ingin menyerang kedudukan tentara Jepang yang bermarkas di kota Surabaya

D. Wilayah Surabaya dijadikan pusat pertahanan tentara Republik Indonesia

Jawab: A

7. Peristiwa yang melatarbelakangi pertempuran 5 hari di Semarang adalah ….

A. tewasnya Jendral A.W.S. Mallaby

B. penyobekan bendera di hotel Yamato

C. tewasnya Dr.Karyadi.

D. ultimatum pengosongan markas pejuang

Jawab: C

8. Terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 di kota ….

A. Bandung

B. Yogyakarta

C. Semarang

D. Surabaya

Jawab: B

9. Belanda mengakui secara de Facto wilayah RI yang meliputi Sumatera, Jawa dan Madura adalah hasil dari Perundingan ….

A. KMB

B. Renville

C. Linggarjati

D. Roem-Royen

Jawab:C

10. Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949 merupakan hasil dari Perundingan ….

A. Linggarjati

B. Renville

C. Roem-Royen

D. KMB (Konferensi Meja Bundar)

Jawab: D

11. Kegiatan perdagangan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri dinamakan …

A. Importir

B. Eksportir

C. Impor

D. Ekspor

Jawaban: D

12. Penyebaran negara-negara maju sebagian besar terdapat di benua ….

A. Afrika dan Australia

B. Australia dan Eropa

C. Asia dan Afrika

D. Amerika dan Antartika

Jawab: B

13. Semua alat pembayaran yang dapat diterima dunia internasional, dinamakan ….

A. Valuta Asing

B. Devisa

C.
Kurs

D. Visa

Jawaban: B

14. Perbandingan nilai mata uang asing dengan mata uang suatu negara dinamakan …

A. Kurs

B. Kuota

C. Devisa

D. Money changer

Jawaban A

15. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia harus berhadapan dengan….

A. Jepang, Belanda, dan Sekutu

B. Jepang dan Belanda

C. Jepang dan Inggris

D. Jepang, Prancis, dan Belanda

Jawaban: A

Penjelasan:

[tex]selamat \: pas \: dan \: semoga \\ membantu \: dan \: bermanfaat \\ dan \: klik \: jawaban \: tercerdas \: ya \\ (:[/tex]

17. contoh soal UAS PAI semester 1 kelas X

1. Sebagian prasangka itu adalah dosa, demikian tercantum dalam al Quran Surah….
a. Al-Hujurat ; 12 d. Ibrahim ; 34
b. Al-Maidah ; 2 e. Al-Baqarah ; 125
c. At-Tien ; 4
2. Berikut ini adalah cara-cara bersyukur kepada Allah SWT, kecuali….
a. membaca hamdalah
b. mengerjakan salat lima waktu
c. mempercayai kebenaran rukun iman
d. belajar dan mengajar Al-quran
e. berpuasa sepanjang masa

3. Berikut ini termasuk sikap husnuzzan kepada Allah, kecuali ….
a. bersyukur bila memperoleh nikmat
b. bersabar bila menderita musibah
c. berusaha dan berdoa agar kebutuhannya terpenuhi
d. senantiasa bertawakal kepada Allah
e. dengan sengaja berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun

4. Larangan berputus asa dari rahmat Allah terdapat dalam al Quran Surah….
a. Al-Bayyinah ; 35
b. Yusuf ; 87
c. Al-Baqarah ; 195
d. Al-jumu’ah ; 10
e. Al-Maaidah ; 2

5. Contoh perilaku dari berburuk sangka pada diri sendiri ialah …
a. berani mengeluarkan pendapat dan berbuat
b. banyak brinisiatif yang positif
c. tidak mau berkenalan dan bergaul dengan tetangga
d. gigih dalam mencari rizki yang halal
e. rajin belajar dan giat mencari ilmu

18. contoh soal uas matematika kelas 8 semester 1 dan jawaban

( 2x + 3 ) ( x + 2 )
 caranya :
2xkuadrat + 4x + 3x + 6
2xkuadrat +7x + 6
maaf tulisanx agak jelek

19. contoh soal uas matematika kelas 8 semester 1 dan jawaban

soalnya diulang dari pelajaran kelas tujuh

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0