Soal Fiqih Kelas 7 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Soal Fiqih Kelas 7 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Kunci jawaban LKS fiqih kelas 5 semester 2 hal 34 tentang tanda cek list #plisjawabdikumpulkanharisoalnya​

1. Kunci jawaban LKS fiqih kelas 5 semester 2 hal 34 tentang tanda cek list #plisjawabdikumpulkanharisoalnya​

Jawaban:

1.✓

2.✓

3.✓

4.✓

5.✓

6.✓

7.×

8.✓

9.✓

Penjelasan:

Maap klo salah ye

2. tugas fiqih kelas 7 semester 1 (yang tanggapan sama pertanyaan). ​

Jawaban:

Tangapan Saya terhadap ilustrasi tersebut adalah

1.Bersuci dapat di lakukan dengan mengunakan benda padat salah satunya dengan mengunakan batu

2.Bersuci dapat di lakukan dengan mengunakan benda cair salah satunya dengan mengunakan air mengalir

3.Bersuci dapat di lakukan dengan mengunakan debu atau (tayamum)

4.Bersuci dapat di lakukan dengan mengunakan Mata air

________________

Pertanyan terhadap ilustrasi tersebut adalah

1. Apakah bersuci dapat di lakukan dengan mengunakan batu ?

2. Apakah bersuci dapat di lakukan dengan air sungai ?

3. Apakah bisa bersuci Mengunakan debu
?

4. Apakah bersuci dapat mengunakan air sumur ?

Penjelasan:

Bersuci dalam islam merupakan cara seseorang umat muslim untuk membersihkan diri nya dari hadas kecil atau hadas besar, Bersuci menurut istilah Biasa di sebut dengan taharah, Bersuci merupakan salah satu syarat umat islam untuk melaksanakan ibadah sholat jika tidak bersuci maka ibadah kita tidak sah.

__________

Semoga Membantu 🙂

3. kunci jawaban fiqih kelas 8 halaman 127​

1. B

2.D

3.A

ada lagi kah?

4. penilaian akhir tahun fiqih semester 2 kelas tujuh​

Jawaban:

B. wajib

a. syarat sah

c

d

ab

5. soal fiqih kelas 9 tentang jual beli​ntar aku jadiin jawaban yg terbaik deh

Jawaban:

B. (2)

Penjelasan:

semoga membanatu

Jawaban:

D. (4)

Penjelasan:

maaf klo salah

6. kunci jawaban fiqih kelas 8 halaman 127​

Penjelasan:

5.b6.c7b.8d.9c. maaf kalau salah

7. tolong! buatlah 10 buah soal fiqih kelas 7 harus 10 soal​

Jawaban:

1. Apa yang dimaksud dengan sholat jamak?

2. Apa yang dimaksud dengan sholat qasar?

3. Tuliskan jenis sholat yang boleh diqasar?

4. Tuliskan dalil yang menerangkan diperbolehkan mengqosor sholat adalah?

5. Orang islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja disebut dengan?

6. Orang yang sholat dengan duduk ketika rukuk posisi badan harus?

7. Apa yang dimaksud dengan dengan sholat witir?

8. Sholat hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal?

9. Sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal?

10. Berapa rakaat jumlah sholat rawatib muakad?

#Semogamembantu#

8. Bantuin donggg fiqih kelas 7 niii

Jawaban:

1. Setuju

2. Setuju

3. Tidak

4. Setuju

Jawaban:

1. setuju

2. setuju

3. tidak setuju

4. setuju

5. setuju

Penjelasan:

1. karena apabila hadast kecil, seperti buang angin..sucikan nya dengan berwudhu. Dan apabila hadast besar seperti haid,keluar mani, nifas..sucikannya dengan mandi janabah atau mandi besar

2. Iya, Karena wudhu merupakan syarat sah sholat

3. Tidak, karena Untuk membersihkan najis mukhaffafah cukup mudah, yakni hanya dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Dengan memercikkan air saja, maka sudah dapat dikatakan suci atau bersih.

4. Iya, karena batu merupakan alat instinja (bersuci) selain air

5. Iya, karena tayamum menjadi pengganti dari media bersuci apabila tdk ada air.

9. tolong dijawab bentar lagi dikumpulin please please pleaseini soal fiqih kelas 5​

Jawaban: mandi adalah cara membersihkan badan menggunakan air dan sebagainya.

Perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa adalah mandi wajib adalah mandi untuk membersihkan diri dari hajas besar seperti bagi wanita selesai haid dan bagi laki laki selesai mimpi basah.

Sedangkan mandi biasa adalah untuk membersihkan diri dari kuman dan bau badan

#maaf yh klok salah

Penjelasan:

10. Posisi imam pada saat salat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki adalah sejajar dengan… jenazah.a.kepalab.perutc.kakid.leher(pelajaran fiqih kelas 9 semester 2)tolong dijawab yaaa.

a.kepala

kayaknya
moga benarA)kepala semoga bermanfaat

11. soal ulangan akhir semester 2 fiqih

pertanyaannya ?
soalnya belum atau gimana ?maksud soalnya apa ya?

12. Orang yang tidur maka … Shalattolong jawab ya… Pelajaran Fiqih kelas 7​

Jawaban :

Shalatnya batal.

Pembahasan :

Karna kalau orang yang tertidur maka shalatnya batal.

Ada5halyangbisamembatalkansalat,yaitu:

TidurKentutMakanBuangairkecilBuangairbesar.

ituaadalah halyangbisamembatalkanshalat.

Semogabermanfaat

13. Mata pelajaran fiqih kls 7 semester 2 Pesantren Aulia Cendekia Palembang

Jawaban:

6.B

8.D

9.D

10.A

Penjelasan:

14. Jelaskan pengertian hibah menurut ad-Dimyati !!JANGAN NGASAL JAWABNYA ^^ !!Mapel : FiqihKelas : 8 semester 2​

Jawaban:

Menurut Kompiasi Hukum Islam, Hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Menurut Bahasa, Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

Note:Jika Ada Kesalahan Mohon Dikoreksi Jangan Asal Report!!

Semoga Membantu:)

15. tolong jawabkan kak (soal fiqih kelas:8)​

4. perintah untuk menerima hadiah apabila tiada padanya sesuatu yang syubhat atau haram. 5. haram, karena itu seperti perbuatan judi. maaf kalau salah

16. tolong buatkan sepuluh pertanyaan tentang fiqih kelas 10 semester satu​

Apa yang dimaksud dengan thoharoh ?Apa yang disebut dengan air mutlak ?Sebutkan dalil yang menjelaskan tentang air suci Sebutkan macam-macam air suci Sebutkan air suci namun tidak mensucikan Bagaimana cara bersuci dari haid Sebutkan bangkai yang boleh dimakan Bagaimana cara bersuci karena terkena air liur dog Apa itu hadas besar hal-hal yang harus di mandi wajib

smg bermanfaat, jwbnya ada semua klo mau nyari

17. poins : 7pelajaran: fiqih (b.arab)kelas: 8Buku: Fiqih ibadah pustaka darsyafiibab : 5 [adab pada hari jum’at]Hlm: 39jumlah soal : 3​

2.D

3.D

4.B

Maaf kalau salah

Jawaban:

2) D. berangkat ke masjid setelah khotbah di mulai

3) A. duduk paling belakang

4) B. berbicara ketika imam sedang berkhotbah

#maaf klo salah:)

#jgn di hujat:)

#tetep bagikan komentar positif ya:)

18. soal soal fiqih kelas 9

1.Penyembelihan
2.qurban
3.Akikah
4.Jual Beli
5.Khiyar
6.Pinjam meminjam

19. tolong buatkan 10 soal fiqih kelas 12

1.      Seorang yang diangkat sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin agama, dalam sejarah peradapan islam lazim dikenal dengan sebutan ……

a.       Imamah       c. khalifah       e. sultan
b.      Khilafah        d. khadimah

2.      Seorang khalifah adalah pemimpin dan panutan untuk rakyatnya. Namun demikian, ada beberapa keadaan yang mengharuskan khalifah untuk diganti, diantaranya adalah ….

a.       Murtad                                  

b.      Sakit

c.       Berkunjung ke luar negeri

d.      Menunaikan ibadah haji

e.       Melakukan reformasi

3.      Khilafah yang berbentuk sebuah kekuasaan umat islam sedunia yang tidak dibatasi wilayah tertentu, merupakan jenis khilafah dalam syariat islam yaitu ……

a.       Khilafah nasional                 

b.  Khilafah regional            

c.  Khilafah internasional

d. khilafah sektoral

e. khilafah universal

4.      Dalam agama islam, politik islam dikenal dengan sebutan …….

a.       Jinayah        c.sakhsiyah     e.syariat
b.      Siyasah         d. muamalah

5.      Segala kebijakan penguasa dalam rangka mewujudkan kebaikan dan menolak kehancuran serta tidak menyalahi prinsip – prinsip syariat disebut …….

a. Siyasah syar’iyah     

b. Politik islami             

c.  Ilmu politik islam

d.rakyat yang islam

e. adil dan sejahtera

6.      Apabila terjadi perselisihan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur’an memberikan jalan supaya mengembalikan persoalannya kepada ….

a.       Undang – undang daerah      

b.      Ahlul halli wal ‘aqdi

c.       Majelis suro

d.      Protokoler pemerintah

e.       Al-Qur’an dan hadis

7.      1) melalui pemilihan yang dilakukan para pemimpin umat Islam

2) melalui usulan yang diberikan oleh khalifah yang dipilih sebelumnya

3) melalui pemilihan umum yang diikuti rakyat secara langsung

4) melalui persetujuan rakyat karena rakyat jasanya pada suatu negara

5) mealui raja yang memegang tampuk kekuasaan

Berdasarkan data di atas, manakah sistem pengangkatan yang tidak pernah terjadi pada proses pengangkatan seorang khalifah …..

a.       1                    c. 3                  e. 5

b.      2                    d. 4

8.      Salah satu syarat menjadi khalifah adalah salamul hawaas, artinya …..

a.       Tidak pernah melakukan kejahatan

b.      Mampu melakukan ijtihad hukum

c.       Memiliki kesanggupan menjalankan kewajibannya

d.      Memiliki panca indra yang lengkap

e.       Memiliki keberanian untuyk bertindak dalam sagala hal

9.      Ahlul halli wal ‘aqdi memiliki tugas khusus dari pranata negara lainnya. Berikut ini yang bukan merupakan tugas pokok ahlul halli wal ‘aqdi adalah ….

a.       Mengajukan calon khalifah

b.      Memilih khalifah

c.       Membatasi kekuasaan khalifah

d.      Mengeluarkan mosi tidak percaya pada khalifah

e.       Menjalankan tugas yang bertalian dengan kemaslahatan umat

10.  Di dalam kekhilafahan, proses pengangkatan khalifah kadang melalui majelis syura yang dibentuk khalifah sebelumnya. Hal ini sebagaimana dialami oleh …..

a. Abu bakar as-Siddiq  

b.  Umar bin Khattab      

c.  Usman bin Affan

d. ali bin abi talib

e. umar bin abdul aziz

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0