Soal B Sunda Kelas 3 Semester 2

Soal B Sunda Kelas 3 Semester 2

 soal sbk kelas 8 semester 2 bab 3 tentang tari daerah1) ciri yang menonjol dari musik daerah indonesia adalah          a) kontemporer      b) aransemen        c) alat musik        d) kesederhanaan2) panitia yang bertugas mencari dana lewat bantuan pribadi atau perusahaan adalah          a) bendahara            b) seksi dana3) berikut ini yg merupakan karya tari berbentuk kelompok          a) serampang dua belas      b) wor      c) pendet          d) kandagan4) gerakan tangan yang diangkat tinggi, mata melirik tajam, iringan musik gamelan yg dinamis & cepat adalah ciri gerakan & iringan tarian dari          a) sunda      b) bali          c) papua          d) melayu5) tari mergapati berasal dari            a) bali    b) DKI jakarta        b) madura        d) yogyakarta6) sikap kedua tangan selalu sejajar dengan bahu dan bola mata selalu digerak-gerakan merupakan ciri gerak tari daerah          a) sumatra        b) palembang          c) yogyakarta        d) bali

Daftar Isi

1.  soal sbk kelas 8 semester 2 bab 3 tentang tari daerah1) ciri yang menonjol dari musik daerah indonesia adalah          a) kontemporer      b) aransemen        c) alat musik        d) kesederhanaan2) panitia yang bertugas mencari dana lewat bantuan pribadi atau perusahaan adalah          a) bendahara            b) seksi dana3) berikut ini yg merupakan karya tari berbentuk kelompok          a) serampang dua belas      b) wor      c) pendet          d) kandagan4) gerakan tangan yang diangkat tinggi, mata melirik tajam, iringan musik gamelan yg dinamis & cepat adalah ciri gerakan & iringan tarian dari          a) sunda      b) bali          c) papua          d) melayu5) tari mergapati berasal dari            a) bali    b) DKI jakarta        b) madura        d) yogyakarta6) sikap kedua tangan selalu sejajar dengan bahu dan bola mata selalu digerak-gerakan merupakan ciri gerak tari daerah          a) sumatra        b) palembang          c) yogyakarta        d) bali

1. C 2. B 3. A 4. B 5. A 6. D1.a 2.b 3.a 4.b 5.a 6.

2.  tolong jawab kan donk , please !!! bantuin ya  soal sbk kelas 8 semester 2 bab 3 tentang tari daerah1) ciri yang menonjol dari musik daerah indonesia adalah          a) kontemporer      b) aransemen        c) alat musik        d) kesederhanaan2) panitia yang bertugas mencari dana lewat bantuan pribadi atau perusahaan adalah          a) bendahara            b) seksi dana3) berikut ini yg merupakan karya tari berbentuk kelompok          a) serampang dua belas      b) wor      c) pendet          d) kandagan4) gerakan tangan yang diangkat tinggi, mata melirik tajam, iringan musik gamelan yg dinamis & cepat adalah ciri gerakan & iringan tarian dari          a) sunda      b) bali          c) papua          d) melayu5) tari mergapati berasal dari            a) bali    b) DKI jakarta        b) madura        d) yogyakarta6) sikap kedua tangan selalu sejajar dengan bahu dan bola mata selalu digerak-gerakan merupakan ciri gerak tari daerah          a) sumatra        b) palembang          c) yogyakarta        d) bali

1. D
2. B
3. A
4. B
5. A
6. D
maaf kalau salah….
semoga membantu 🙂
1. D 2. B 3. A 4. B 5. A 6. D maaf klau slh

3. DINAS PENDIDIKAN TEMUDA DAN OLAHRAGASEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WAINGAPUJL. IKAN HIU KM 5WAINGAPUSOAL UJIAN SEMESTERMATA PELAJARANKELAS: SEJARAHX (TKR KIJJ): 2020/2021C. Masa kristianiC. KalimantanC.Cina dan IndiaC. Selat malakaHARI / TANGGALTAHUN PELAJARAN1 Pada masa pujangga dijaman hindu budha dinamakan pada masa ?A. Masa klasikB. Masa islamD. Masa ModerenE. Masa perunggu2. Situs Penemuan manusia purba yang sangat terkenal pertama kali di Indonesia adalah…A. SundaB. SangiranD. BaliE. Papua3. Peradapan besar yang membawa pengaruh besar di kepulauan Indonesia adalah ?A. BelandaB. InggrisD. RusiaE. Jepang4. Pusat perdagangan pertama kali di Indonesia yang mempunyai peranan penting adalah ?A. Selat SundaB. Selat BaliD. BengkuluE. Jawa5. Perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang dari cina adalah…C. Kain sutraA. BatikB. SelendangD. CendanaE. Wol6. Kerajaan yang terdapat di sumatera yang bekerjaA. KutaiB. GoaD. SriwijayaE. Majapahit7. Integrasi nusantara berkembang melalaui penguasaaan?C. UdaraA. DaratB. LautD. MengembaraE. Sosialisasi8. Pusat integrasi perdagangan nusantara berlangsung melalui Jalur…….A. Penguasaan laut B. Penguasaan daratanD. Penguasaan udara E. Peternakan9. Jalur perdagangan nusantara pada masa Hinzu Budha ditentukan oleh kepentingan?C. Kepentingan rasA Kopentingan ekonomi D. Aepentingan pribadiD. Kepentingan indiv.comE. Kepentingan agama.10. Dua kekuatan super power yang membawa pengaruh besar untuk peradapan bangsaIndonesia pada jaman Hindu Budha adalah ?A. BelandaB. InggrisC. Cina dan Indiasama dengan pedagang cina adalah…..C. ternatec. Pertanian​

jawaban:

1.d.masamoderen2.b.sagiran3.a.b
elanda4.b.selatbali5.d.cendana6.b.goa7.a.darat8.b.penguasadaratan9.a.kepentinganekonomi10.c.cinadanindiapenjelasan:semogamembantujanganlupadijadikanyangterbaik,semogabermanfaat

4. SOAL SENI BUDAYA KELAS VIII SEMESTER GANJIL 2017 A. Pilihan Ganda 1. kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya disebut menggambar.. a. Model c. komik b. Ilustrasi d. Kartun 2. perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar disebut… a. Proporsi c. keseimbangan b. Komposisi d. Kesatuan 3. cara kita menyusun dan mengatur objek gambar model merupakan… a. Proporsi c. keseimbangan b. Komposisi d. Kesatuan 4. keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. a. Proporsi c. keseimbangan b. Komposisi d. Kesatuan 5. bahan berbasis kapur dan minyak (lilin) merupakan bahan dari .. a. krayon c. Cat air b. pinsil warna d. Cat kuas 6. g a m b a r y a n g memperjelas ide cerita atau narasi disebu gambar.. a. model c. komik b. ilustrasi d. Kartun 7. tokoh kartun seperti, Petruk dan Gareng karya Tatang S. Adalah tokoh.. a. kartun c. karikatur b. komik d. Ilustrai 8. Gambar menampilkan karakter yangdilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran merupakan… a. kartun c. karikatur b. komik d. Ilustrai 9. gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas cerita disebut.. a. kartun c. karikatur b. komik d. Vignette 10. Lukisan “Kakak dan Adik” kini disimpan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta merupakan hasil karya… a. Basuki abdullah c. Popo Iskandar b. Afandi d. Ismail marzuki 11. pada masyarakat suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara a. Memanggil roh). C. perkawinan b. Seren Taun (panen padi) d. Khitanan 12. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai a. Media penerangan c. Media upacara adat. b. Media bermain d. Media tari 13. Menari sekaligus bernyanyi dan bermain alat musik tifa merupakan kebiasaan masyarakat suku… a. Kalimantan c. sulawesi b. P a p u a d. NTT 14. sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan adalah.. a. beking vokal c. Penyanyi solo b. sindhen d. Aransemen 15. lagu pakarena berasal dari daerah … a. kalimantan c. Sulawesi Selatan b. sumatera utara d. Palembang 16. Di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan…. a. Gamelan c. Gondang sembilan b. Didong d. Orkestra 17. Istilah pencon berasal dari kata pencu dari bahasa daerah… a. Jawa c. Sumatera barat b. Lampung d. Sulawesi selatan 18. totobuang merupakan alat musik pecon berasal dari daerah .. a. Jawa c. Bali b. Ambon d. Aceh 19. didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda adzan, maupun tanda bahaya merupakan kegunaan.. a. Gamelan c. Kentongan b. Tanjidor d. Bedug 20. Tokoh membuat angklung berlaraskan nada diatonis.adalah… a. Daeng sutigna c. Ikin sodikin b. Ki notosabdo d. Popo iskandar 21. Tari pakarena menggunakan properti seperti… a. Selendang c. kipas b. Payung d. Keranjang 22. menggunakan tudung kepala merupakan properti tari… a. t an i c. perang b. n e l a y a n d. Persembahan 23. Trisna Bulan Jelantik merupakan salah satu tokoh dari sekian banyak tokoh penari dan penata tari tradisional dari.. a. Bali c. Sumatera Utara b. Jawa d. Sumatera Barat 24. salah satu maestro tari Topeng Cirebonan. Adalah.. a. Huriah adam c. Didik nini thowok b. Rasinah d. S o i m ah 25. Tari randai berasal dari daerah… a. Sumatera barat c. Sumatera selatan b. Sumatera Utara d. Sulawesi selatan 26. suatu bentuk teater yang lahir, tumbuh dan berkembang di suatu daerah dan yang merupakan hasil kreativitas kebersamaan suku bangsa Indonesia… disebut teater.. a. modern c. Daerah b. tradisional d. Klasik 27. tearter rakyat yang berasal dari daerah Riau adalah.. a. Mendau c. Randai b. Makyong d. Ubrug 28. merupakan teater yang bersumber dari teater tradisional tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat disebut dengan teater.. a. tradisonal c. transisi b. klasik d. Modern 29. Cerita tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa sejarah, dongeng, mitologi, atau kehidupan sehari-hari…merupan ciri-ciriteater.. a. Tradisional c. Transisi b. Klasik d. Modern 30. Peringatan pada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan maupun kepahlawanannya. Merupakan fungsi teater a. Tradisional c. Transisi b. Klasik d. Modern Tolongg Jawabb Inii Pertanyaan!! besok dikumpul

1. Kegiatan menggambar yang meng
gunakan model sebagai objek gambarnya disebut menggambar..

A. Model

B. Ilustrasi

C. Komik

D. Kartun

2. Perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar disebut..

A. Proporsi

B. Komposisi

C. Keseimbangan

D. Kesatuan

3. Cara kita menyusun dan mengatur objek gambar model merupakan..

A. Proporsi

B. Komposisi

C. Keseimbangan

D. Kesatuan

4. Keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang di hasilkan..

A. Proporsi

B. Komposisi

C. Keseimbangan

D. Kesatuan

5. Bahan berbasis kapur dan minyak(lilin) merupakan bahan dari..

A. Krayon

B. Pensil warna

C. Cat air

D. Cat kuas

6. Gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi disebut gambar..

A. Model

B. Ilustrasi

C. Komik

D. Kartun

7. Tokoh kartun seperti, Petruk dan Gareng karya Tatang S. adalah tokoh..

A. Kartun

B. Komik

C. Karikatur

D. Ilustrasi

8. Gambar menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran merupakan..

A. Kartun

B. Komik

C. Karikatur

D. Ilustrasi

9. Gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas cerita disebut..

A. Kartun

B. Komik

C. Karikatur

D. Vignette

10. Lukisan “Kakak dan Adik” kini disimpan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta merupakan hasil karya..

A. Basuki Abdullah

B. Affandi

C. Popo Iskandar

D. Ismail Marzuki

11. Pada masyarakat suku sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara..

A. Memanggil roh

B. Seren Taun(Panen padi)

C. Perkawinan

D. Khitanan

12. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai..

A. Media penerangan

B. Media bermain

C. Media upacara adat

D. Media tari

13. Menari sekaligus bernyanyi dan bermain alat musik tifa merupakan kebiasaan masyarakat suku..

A. Kalimantan

B. Papua

C. Sulawesi

D. NTT

14. Sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan adalah..

A. Beking vocal

B. Sinden

C. Penyanyi solo

D. Aransemen

15. Lagu pakarena berasal dari daerah..

A. Kalimantan

B. Sumatera Utara

C. Sulawesi Selatan

D. Palembang

16. Di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan..

A. Gamelan

B. Didong

C. Gondang sembilan

D. Orkesta

17. Istilah pencon berasal dari kata pencu dari bahasa daerah..

A. Jawa

B. Lampung

C. Sumatera Barat

D. Sulawesi Selatan

18. Totobuang merupakan alat musik pecon berasal dari daerah..

A. Jawa

B. Ambon

C. Bali

D. Aceh

19. Didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda adzan, maupun tanda bahaya merupakan kegunaan..

A. Gamelan

B. Tanjidor

C. Kentongan

D. Bedug

20. Tokoh membuat angklung berlaraskan nada diatonis adalah..

A. Daeng Sutigna

B. Ki Notosabdo

C. Ikin Sodikin

D. Popo Iskandar

21. Tari pakarena menggunakan properti seperti…

A. Selendang

B. Payung

C. Kipas

D. Keranjang

22. Menggunakan tudung kepala merupakan properti tari..

A. Tani

B. Nelayan

C. Perang

D. Persembahan

23. Trisna Bulan Jelantik merupakan salah satu tokoh dari sekian banyak tokoh penari dan penata tari tradisional..

A. Bali

B. Jawa

C. Sumatera Utara

D. Sumatera Barat

24. Salah satu maestro tari topeng cirebonan adalah..

A. Huriah Adam

B. Rasinah

C. Didik Nini Thowok

D. Soimah

25. Tari randai berasal dari daerah..

A. Sumatera Barat

B. Sumatera Utara

C. Sumatera Selatan

D. Sulawesi Selatan

26. Suatu bentuk teater yang lahir, tumbuh dan berkembang di suatu daerah dan yang merupakan hasil kreativitas kebersamaan suku bangsa Indonesia disebut teater…

A. Modern

B. Tradisional

C. Daerah

D. Klasik

27. Teater rakyat yang berasal dari daerah Riau adalah..

A. Mendau

B. Makyong

C. Randai

D. Ubrug

28. Merupakan teater yang bersumber dari teater tradisional tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat disebut dengan teater..

A. Tradisional

B. Klasik

C. Transisi

D. Modern

29. Cerita tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa sejarah, dongeng, mitologi, atau kehidupan sehari-hari merupakan ciri-ciri teater..

A. Tradisional

B. Klasik

C. Transisi

D. Modern

30. Peringatan pada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan maupun kepahlawanannya merupakan fungsi teater..

A. Tradisional

B. Klasik

C. Transisi

D. Modern

Pelajari lebih lanjut  

1. Materi tentang seni tari, seni musik, seni teater dan seni rupa adalah https://brainly.co.id/tugas/10628174

2. Materi tentang kesenian tradisional  https://brainly.co.id/tugas/268155

3. Materi tentang seni lukis, seni batik dan seni ilustrasi termasuk karya seni https://brainly.co.id/tugas/10883080

—————————–

 

Detil jawaban  

Kelas: 4

Mapel: Seni Budaya

Bab: Bab 13 – Mengapresiasi Karya Seni Tari

Kode: 4.19.13

Kata Kunci: seni tari, tradisional, teater

5. Latihan Soal Pengayaan Basa SundaKelas 6 Semester 2NAMAJawaban Anda1. Salah sahiji pangaruh atanapi manfaat globalisasi dina widang tehnologi, nyaeta ….5 poina.Media sosial saperti facebook ngajadikeun poho kana waktub.Media internet di jadikeun ajang game onlinec.Gampang meli HP nu panganyarnad. Gampang neangan informasi anu ngenaan tehnologi2. Nu teu kaasup kana istilah tehnologi, nyaeta …5 poina. Internetb. Computerc. Baralakd. Hape3. Paribasa hade tata hade basa ngandung harti …5 poina. Jalmi nu teu rea pangalamananab. Berita gancang nepina bari sok ditambahanc. Hade goreng kudu bebeja hlad. Alus rengkak paripolahna jeung budi basana4.Alat komunikasi anu bisa dibabawa ka mana-mana, disebutna …5 poinTeleponLeptopHPLine5. Cara anu panggampangna pikeun miara basa sunda, nyaeta …5 poina. Sa-Indonesia ngagunakeun basa sundab. Ngagunakeun basa sunda dina kahirupan sapopoec. Nyitak kamus basa sunda nu lobad. Ngayakeun poe basa sunda tiap taun6. Kecap- kecap anu asalna tina basa asing, disebut …5 poina. Kecap serepanb. Kecap bilanganc. Kecap barangd. Kecap pananya7. Kalimah istilah padagangan diantarana aya kecap diekspor. Harti ekspor nyaeta …5 poina. Ekspor nyaeta ngajual barang ka luar negerib. Ekspor nyaeta ngajual barang di jero negeric. Ekspor
nyaeta ngajual barang antara jero negerid. Ekspor nyaeta ngajual barang di daerah sorangan8. Kecap di handap anu kaasup istilah kasehatan, nyaeta …5 poina. Nembangb. Badmintonc. Vaksinasid. Puisi9.Kalimah pananya nyaeta …5 poina. Kalimah anu nanyakeun hiji perkara ka baturb. Kalimah nu eusina hiji caritac. Kalimah anu nyaritakeun hiji kajadiand. Kalimah nu nyaritakeun hiji barang10. Nu jadi alesan barudak kudu sasarap samemeh ka sakola, nyaeta …5 poina. Supaya sumangetb. Supaya teu asup anginc. Supaya teu loba jajand. Supaya teu tunduh11. Kagiatan tanya jawab antara anu ngawawancara jeung nu di wawancara ( narasumber ) nu tujuanana keur ngumpulkeun informasi disebutna …5 poina. Pagunemanb. Wawancarac. Talkshowd. Ngawangkong12. Kecap-kecap ieu dihandap anu teu kaasup tempat jualan, nyaeta ..5 poina. Tokob. Warungc. Saungd. Jongko13. Anu henteu kaasup kana kalimah bilangan, nyaeta …5 poina. Sapatuna dua rampasan.b. Dadan meuli buku tulis lima siki.c. Rata-rata peunteun rapotna dalapan.d. Ahmad mah jangkungna sameter sapuluh14. Pikeun nuluykeun paribasa ” legok tapak ….,nyaeta …5 poina. Rea luangb. jero kadekc. Rea pangabisad. Genteng kadek15.Mindeng gering, ririwit atawa tiktikbrek disebutna …5 poina. ngarareyb. gudawangc. hareengd. geringan16. Di handap ieu mangrupa kecap kaayaan nuduhkeun rasa, iwal :5 poina. amisb. paitc. hangrud. peuheur17. Masalah kasehatan masyarakat teh balukar tina lingkungan anu kurang beresih jeung …5 poina. tara olahragab. pola hirup kurang sehatc. sok bagadang waed. dahar tambarakan18. Di handap ieu ngaran warna anu asalna ti tutuwuhan, iwal …5 poina. bungurb. hejoc. konengd. coklat19. Alhamdulillah wasyukurillah. Sadayana puji kagungan Allah SWT, anu parantos masihan kasempetan ka urang sadaya kanggo ngariung di ieu tempat. Cucatan biantara di luhur kaasup kana … biantara.5 poina. bubukab. pamungkasc. eusid. panutup20. Waktu wawancara jeung nu diwawancara ( narasumber) bisa ngamanfaatkeun sababaraha alat, iwal :5 poina. gambarb. catetanc. rekamand. poto ( potret )KirimJangan pernah mengirimkan sandi sorry tadi ada nananya​

Jawaban:

1. d gampang neangan informasi nu ngenaan tehnologi

6. menjawab soal nomor 1 s.d. 5!Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu,bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang jawa mengenalnya dengansebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia,Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar.Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yangdigunakan mencapai 160.800.000 ton/tahun.1.2.3.Kalimat utama pada paragraf pertama adalah …A. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit.B. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia.C. Orang jawa mengenalnya dengan sebutan brambang.D. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara.Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah …A. Bawang merah dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan obat beberapa penyakit.B. Orang sunda mengenal bawang merah dengan sebutan brambang.C. Bawang merah hidup di daerah Asia Timur.D. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina jarang menggunakan bawang merah.Kesimpulan dari paragraf kedua adalah …A. Bawang merah adalah obat untuk beberapa penyakit.B. Bawang merah adalah tanaman yang berasal dari Asia Tenggara.C. Indonesia adalah negara pemakai bawang merah terbanyak.D. Brambang adalah sebutan orang jawa untuk bawang merah.Berdasarkan teks tersebut manfaat bawang merah adalah ….A. sebagai bumbu dapur dan obat untuk beberapa penyakitB. sebagai bumbu dapur, tapi tidak bisa digunakan sebagai obat untuk beberapa penyakitC. sebagai obat untuk beberapa penyakit, tapi tidak bisa digunakan sebagai bumbu dapurD. sebagai tanaman hias yang jarang dibudidayakan petaniBerdasarkan teks tersebut, negara konsumen bawang merah terbanyak adalahA. Indonesia B. Malaysia C. FilipinaD. Thailand5 Kelas 6 Semester Ganjil TP. 2020-20214.5.​

Jawaban:

1. kalimat utama pada paragraf pertama adalah…

B. bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia

2. Pernyataann berikut yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah…

A. Bawang merah dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan obat      beberapa penyakit.

3.  kesimpulan pada paragraf kedua adalah …

(saya tidak tau mana yang paragraf 2 ) =v=’

4. berdasarkan teks tersebut negara konsumen bawang merah terbanyak adalah …

A.Indonesia

pliss aku belum tau soalnya secara pasti… tapi kurang lebihnya begitulah jawabannya… tolong lain kali yang jelas soalnya =v=’

7. Kelas : VIII (2 SMP) Mapel : Seni BudayaSemester : 1 (Ganjil) BAB 2 : LAGU DAERAH DAN MUSIK TRADISIONALSoal Terdapat di Buku LKS Halaman 29 – 30Pertanyaan :Uji Kompetensi Bab 2Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar! 1. Lagu daerah yang berjudul Tondok Kadadingku berasal dari daerah ….a. Jawa Tengahb. Jawa Baratc. Jawa Timurd. Kalimantan Selatan2. Lagu yang dinyanyikan secara turun-temurun dan merupakan budaya bangsa yaitu lagu ….a. daerahb. popc. modernd. religi3. Gending yang digunakan pada acara temu panggih dalam prosesi pernikahan adat Jawa adalah gending ….a. Kebo Girob. Katoneng-Katonengc. Dodoyd. Siak4. Lagu Katoneng-Katoneng dinyanyikan dalam upacara ….a. kematianb. pernikahanc. mengasuh anakd. selamatan5. Nyanyian Ketoneng-Katoneng berasal dari suku …a. Sundab. Malukuc. Dayakd. Karo6. Satu teknik bernyanyi pada grup vokal yang dilakukan tanpa adanya iringan alat musik disebut ….a. akapelab. nasyidc. paduan suarad. kanon7. Seseorang yang bernyanyi dengan menirukan suara alat musik dinamakan ….a. akapelab. nasyidc. paduan suarad. kanon8. Menyanyi lagu nasyid biasanya menggunakan bunyi dari alat musik ….a. rebanab. gendangc. drumd. tamborin9. Fungsi madihin, yaitu ….a. pertunjukan untuk menyambut tamu agungb. sarana untuk upacara adatc. sarana untuk menghibur para rajad. pertunjukan upacara pernikahan10. Berikut lagu yang dibawakan dengan teknik kanon, kecuali ….a. Potong Bebek Angsab. Anak Kambing Sayac. Gelang Sipaku Gelangd. Naik-naik Ke Puncak Gunung11. Teknik yang paling umum dipakai dalam bermain angklung adalah ….a. kulurungb. cengkokc. tangkepd. sentak12. Teknik sentak dalam bermain angklung disebut teknik ….a. getarb. centokc. tengkepd. kurulung13. Tahap awal dalam bermain angklung disebut teknik ….a. mempersiapkan unit angklung sesuai aransemennyab. mempelajari laguc. menghafal notd. pilih lagu dengan aransemennya14. Angklung kanekes sering dikenal sebagaia. Baduib. Melayuc. BatakD. Sunda15. Angklung gubrag digunakan untuk ….a. upacara kematianb. upacara kelahiran bayic. menghormati Dewi Padid. hiburan semata16. Gaya yang merupakan tipologi karakteristik zaman tertentu, yang kemudian akan menyebabkan perbedaan gaya musik dengan zaman lainnya disebut gaya ….a. solob. individualc. lokald. periodikal17. Uni artinya ….a. duab. tigac. satud. empat18. Sono artinya ….a. gayab. suarac. satu suarad. satu19. Musik tradisional Nusantara asal Betawi, yaitu ….a. gambang kromongb. keroncongc. gong luangd. santi swara dan lawas madya20. Musik keroncong merupakan musik yang berasal dari ….a. Melayub. Amerikac. Portugisd. Arab​

Pendahuluan

Musik rakyat adalah genre musik yang mencakup musik rakyat tradisional dan genre kontemporer yang be
rkembang dari yang pertama selama kebangkitan rakyat abad ke-20. Beberapa jenis musik rakyat dapat disebut musik dunia.

Jawaban

UjiKompetensiBab2

Berilahtandasilang(x)padahurufa,b,c,atauddidepanjawabanyangpalingbenar!

1. Lagu daerah yang berjudul Tondok Kadadingku berasal dari daerah JawaTengah(Opsi a)

2. Lagu yang dinyanyikan secara turun-temurun dan merupakan budaya bangsa yaitu lagu daerah(Opsi a)

3. Gending yang digunakan pada acara temu panggih dalam prosesi pernikahan adat Jawa adalah gending KeboGiro(Opsi a)

4. Lagu Katoneng-Katoneng dinyanyikan dalam upacara kematian(Opsi a)

5. Nyanyian Katoneng-Katoneng berasal dari suku Karo(Opsi d)

6. Satu teknik bernyanyi dalam grup vokal yang dilakukan tanpa adanya iringan alat musik disebut akapela(Opsi a)

7. Seseorang yang bernyanyi dengan menirukan suara alat musik dinamakan akapela(Opsi a)

8. Menyanyi lagu nasyid biasanya menggunakan bunyi dari alat musik gendang(Opsi b)

9. Fungsi madihin, yaitu pertunjukanupacarapernikahan(Opsi d)

10. Berikut lagu yang dibawakan dengan teknik kanon, kecuali GelangSipakuGelang(Opsi c)

11. Teknik yang paling umum dipakai dalam bermain angklung adalah kurulung(Opsi a)

12. Teknik sentak dalam bermain angklung disebut teknik centok(Opsi b)

13. Tahap awal dalam berlatih angklung adalah pilihlagudenganaransemennya(Opsi d)

14. Angklung kanekes sering dikenal sebagai angklung Badui(Opsi a)

15. Angklung gubrag digunakan untuk menghormatiDewiPadi(Opsi c)

16. Gaya yang merupakan tipologi karakteristik zaman tertentu, yang kemudian akan menyebabkan perbedaan gaya musik dengan zaman lainnya disebut gaya periodikal(Opsi d)

17. Uni artinya satu(Opsi c)

18. Sono artinya suara(Opsi b)

19. Musik tradisional Nusantara asal Betawi, yaitu gambangkromong(Opsi a)

20. Musik keroncong merupakan musik yang berasal dari Portugis(Opsi c)

Pembahasan

34 Daftar Lagu Daerah di Indonesia beserta Asalnya

Setiap daerah yang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentunya mempunyai keunikan tersendiri. Karena itu tidak heran jika lagu daerah menjadi sebuah ciri khas dari daerah tersebut.

Lagu daerah ini bisanya dinyanyikan oleh masyarakat daerah. Ciri khasnya menggunakan bahasa daerah dan alat musik tradisional masing-masing.

Namun, lagu daerah pada umumnya tidak begitu diketahui dengan jelas siapa penciptanya.

Untuk menjaga eksistensi dan melestarikan lagu-lagu daerah dari berbagai wilayah Indonesia, kita harus mengetahui lagu-lagu tersebut.

Berikut kumpulan lagu-lagu daerah dari 34 Provinsi di Indonesia dirangkum dari berbagai sumber:

1. Bungong Jempa (Aceh)

2. Butet (Sumatera Utara)

3. Ayam Den Lapeh (Sumatera Barat)

4. Soleram (Riau)

5. Dendang Nelayan (Kepulauan Riau)

6. Selandang Mayang (Jambi)

7. Sayang Selayak (Sumatera Selatan)

8. La Berage (Kepulauan Bangka Belitung)

9. Yo Botoi Botoi (Bengkulu)

10. Tepui Tepui (Lampung)

11. Kicir Kicir (DKI Jakarta)

12. Tong Sarakah (Banten)

13. Es Lilin (Jawa Barat)

14. Gambang Suling (Jawa Tengah)

15. Suwe Ora Jamu (Daerah Istimewa Yogyakarta)

16. Rek Ayo Rek (Jawa Timur)

17. Ratu Anom (Bali)

18. Moree (Nusa Tenggara Barat)

19. Oli Gailaru Marada (Nusa Tenggara Timur)

20. Aek Kapus (Kalimantan Barat)

21. Naluya (Kalimantan Tengah)

22. Ampar Ampar Pisang (Kalimantan Selatan)

23. Indung Indung (Kalimantan Timur)

24. Bebilin (Kalimantan Utara)

25. Manesel (Sulawesi Utara)

26. Hulonthalo Lipu’u (Gorontalo)

27. Posisani (Sulawesi Tengah)

28. Tenggang Tenggang Lopi (Sulawesi Barat)

29. Ana’ Kakung (Sulawesi Selatan)

30. Peia Tawa Tawa (Sulawesi Tenggara)

31. Nona Manis Siapa yang Punya (Maluku)

32. Borero (Maluku Utara)

33. Yamko Rambe Yamko (Papua)

34. Sajojo (Papua Barat)

(Contoh Gambar Musik ada pada bagian lampiran)

Pelajari Lebih Lanjut

LAGUDAERAHDANMUSIKTRADISIONAL

https://brainly.co.id/tugas/23119526https://brainly.co.id/tugas/35441542https://brainly.co.id/tugas/34506376

Detail Jawaban

Kelas:VIII (2 SMP) Mapel:Seni BudayaBab:BAB 2 – LAGU DAERAH DAN MUSIK TRADISIONALHalaman:29 – 30 di Buku LKSKodeSoal:2

Jawaban:

1.d.kalimatan selatan

2.a.daerah

3.a.kebo Giro

4.a.kematian

5.d.karo

6.a.akapela

7.a.akapela

8.a.rebana

9.d.upacara pernikahan

10.c.gelang sipaku gelang

11.a.kulurung

12.b.cengkok

13.d.pilih lagu dengan aransemennya

14.a.badui

15.c.menghormati Dew
i padi

16.d.periodikal

17.a.dua

18.b.suara

19.a.gamabang Kromong

20.c.portugis

Penjelasan:

maaf kalo salah

8. Latihan Soal Pengayaan Basa SundaKelas 6 Semester 2 SDN CISUDANAMAJawaban Anda1. Salah sahiji pangaruh atanapi manfaat globalisasi dina widang tehnologi, nyaeta ….5 poina.Media sosial saperti facebook ngajadikeun poho kana waktub.Media internet di jadikeun ajang game onlinec.Gampang meli HP nu panganyarnad. Gampang neangan informasi anu ngenaan tehnologi2. Nu teu kaasup kana istilah tehnologi, nyaeta …5 poina. Internetb. Computerc. Baralakd. Hape3. Paribasa hade tata hade basa ngandung harti …5 poina. Jalmi nu teu rea pangalamananab. Berita gancang nepina bari sok ditambahanc. Hade goreng kudu bebeja hlad. Alus rengkak paripolahna jeung budi basana4.Alat komunikasi anu bisa dibabawa ka mana-mana, disebutna …5 poinTeleponLeptopHPLine5. Cara anu panggampangna pikeun miara basa sunda, nyaeta …5 poina. Sa-Indonesia ngagunakeun basa sundab. Ngagunakeun basa sunda dina kahirupan sapopoec. Nyitak kamus basa sunda nu lobad. Ngayakeun poe basa sunda tiap taun6. Kecap- kecap anu asalna tina basa asing, disebut …5 poina. Kecap serepanb. Kecap bilanganc. Kecap barangd. Kecap pananya7. Kalimah istilah padagangan diantarana aya kecap diekspor. Harti ekspor nyaeta …5 poina. Ekspor nyaeta ngajual barang ka luar negerib. Ekspor nyaeta ngajual barang di jero negeric. Ekspor nyaeta ngajual barang antara jero negerid. Ekspor nyaeta ngajual barang di daerah sorangan8. Kecap di handap anu kaasup istilah kasehatan, nyaeta …5 poina. Nembangb. Badmintonc. Vaksinasid. Puisi9.Kalimah pananya nyaeta …5 poina. Kalimah anu nanyakeun hiji perkara ka baturb. Kalimah nu eusina hiji caritac. Kalimah anu nyaritakeun hiji kajadiand. Kalimah nu nyaritakeun hiji barang10. Nu jadi alesan barudak kudu sasarap samemeh ka sakola, nyaeta …5 poina. Supaya sumangetb. Supaya teu asup anginc. Supaya teu loba jajand. Supaya teu tunduh11. Kagiatan tanya jawab antara anu ngawawancara jeung nu di wawancara ( narasumber ) nu tujuanana keur ngumpulkeun informasi disebutna …5 poina. Pagunemanb. Wawancarac. Talkshowd. Ngawangkong12. Kecap-kecap ieu dihandap anu teu kaasup tempat jualan, nyaeta ..5 poina. Tokob. Warungc. Saungd. Jongko13. Anu henteu kaasup kana kalimah bilangan, nyaeta …5 poina. Sapatuna dua rampasan.b. Dadan meuli buku tulis lima siki.c. Rata-rata peunteun rapotna dalapan.d. Ahmad mah jangkungna sameter sapuluh14. Pikeun nuluykeun paribasa ” legok tapak ….,nyaeta …5 poina. Rea luangb. jero kadekc. Rea pangabisad. Genteng kadek15.Mindeng gering, ririwit atawa tiktikbrek disebutna …5 poina. ngarareyb. gudawangc. hareengd. geringan16. Di handap ieu mangrupa kecap kaayaan nuduhkeun rasa, iwal :5 poina. amisb. paitc. hangrud. peuheur17. Masalah kasehatan masyarakat teh balukar tina lingkungan anu kurang beresih jeung …5 poina. tara olahragab. pola hirup kurang sehatc. sok bagadang waed. dahar tambarakan18. Di handap ieu ngaran warna anu asalna ti tutuwuhan, iwal …5 poina. bungurb. hejoc. konengd. coklat19. Alhamdulillah wasyukurillah. Sadayana puji kagungan Allah SWT, anu parantos masihan kasempetan ka urang sadaya kanggo ngariung di ieu tempat. Cucatan biantara di luhur kaasup kana … biantara.5 poina. bubukab. pamungkasc. eusid. panutup20. Waktu wawancara jeung nu diwawancara ( narasumber) bisa ngamanfaatkeun sababaraha alat, iwal :5 poina. gambarb. catetanc. rekamand. poto ( potret )KirimJangan pernah mengirimkan sandi ​

Penjelasan:

DAmaaf kurang tauCAAACBABAAADABCAC

maaf kalau salah

JADIKAN JAWABAN TERBAIK

9. ULANGAN HARIAN 2 BAHASA SUNDA KELAS 5 SEMESTER II 2020/2021 Nama : ……………….Kelas : 5 ….Hari/Tgl. : ……………….Cakra (x) salah sahiji huruf a, b, c atawa d dina jawaban anu pangbenerna!Pikeun soal nomor 1-2 titènan sajak di handap ieu!MunMun, gunung-gunung geus jadi lemburPasawahan jadi perumahan Walungan kari ngagulaanPakebon jadi gedong sigrongMangka langit bakal pinuh polusiAnginna nebar sakarat Naraka keur pangeusinaSawarga nyingkah teuing kamana (Naha generasi kuring bèt dibeungbeuratan ku karuksakan nu terus diruksak?) Kènging: Kang Tètèn has FB-Bandung 1. Kayaan gunung-gunung nu digambarkeun dina sajak “Mun” geus robah jadi ….a. lemburb. kebonc. pasird. leuweung2. Amanat nu hayang katepikeun ku sajak “Mun” nyaèta ….a. kawajiban ngaraksa lingkunganb. kudu loba nyieun gedongc. kudu getol digawé di lemburd. kudu nambahan polusi3. Dialog paling saeutik dilakukeun ku ….a. 5 urangb. 4 urangc. 3 urangd. 2 urang4. Upacara tèh dilaksanakeun di ….a. kebonb. alun-alun b. pasirc. gunung5. Jelema anu iklas ngorbankeun jiwa ragana pikeun ngabèla kabeneran disebutna ….a. dèrmawanb. hartawanc. pahlawand. seniman6. Ka kolot urang kudu ….a. hèwab. patuhc. ngabentakd. ngalawan 7. Carita pondok nyaèta caritaan anu nyaritakeun hiji tokoh dina hiji waktu. Tokoh dina carpon disebutna ….a. palakub. panata acarac. pangarangd. sutradara8. Cara maènkeun suling nyaèta ….a. ditepakb. dipencètc. ditiupd. ditakol9. Tulisan dèskripsi ngagambarkeun hal kalawan ….a. basajanb. bohongc. tètèlad. disumputkeun10. Dina gaul jeung babaturan urang teu meunang ….a. bageurb. somèahc. sirikd. darèhdèh11. Sajak nulisna digunduk-gunduk anu istilahna pada, dina basa Indonesiamah disebutna ….a. baitb. kalimatc. barisd. suku kata12. Ludeung sarua hartina jeung ….a. boranganb. wanic. sieund. poèk13. Dina waktu ngalakukeun dialog atawa ngobrol urang kudu ….a. tarikb. sopan c. ngagorowokd. molotot14. Lauk anu sok diingu dina Balong nyaèta ….a. mas kokib. mujaèrc. lohand. cupang15. Dina carita pondok aya tempat kejadian anu istilahna ….a. alurb. palakuc. sutradarad. latar16. Indung tunggul rahayu, bapa … darajat.a. akarb. daunc. tangkald. kembang17. Ngajaga kaèndahan lingkungan sabuderan imah bisa dilaksanakeun ku cara ….a. nèmbok buruanb. mager sakuriling imahc. teu kudu disapuand. pepelakan diburuan 18. Pahlawan anu asalna ti Jawa Barat nyaèta ….a. Dewi Sartikab. Radèn Ajeng Kartinic. Cut Nya Diènd. Hèrlina Èfèndi19. Barudak keur arulin di buruan imah.Kecap arulin makè rarangkèn tengah ….a. alb. inc. umd. ar20. Ciri tulisan deskripsi diantarana, iwal ….a. sistématisb. ngawincikc. ngagunakeun kecap nu mernahd. ngagunakeun bahasa nu alus.​

Jawaban:

Brainly pernah berpesan tidak boleh membantu orang yg sedang ulangan atau ujian dll…

Penjelasan:

Btw thanks ya poin nya walau g banyak

@janganlupafollow

@jadikanjawabantercerdas

10. Berikut Soal UTS Seni Budaya Kelas 8 semester ganjil.tolong di bantu Kaka sebentar lagi di kumpulin26. Dalam menggambar bentuk manusia diawali dengan membuat …a. Stik figurb. Bagian kepalac. Bagian badand. Bagian kaki27. Keunikan lagu daerah Nusantara dapat dilihat melalui …a. Tema, melodi,syair, dan komposisi musikb. Tema,syair,birama,dan nadanyac. Tema,syair,birama, komposisi dan nadad. Tema, birama, musik dan lagunya28. Lagu yang tumbuh dan berkembang didaerah Nusantara dinamakan…a. Lagu daerahb. Lagu tradisonalc. Lagu daerah nusantarad. Lagu tradisi Nusantara29. Lagu yang sangat digemari oleh para remaja sekarang adalah …a. Lagu keroncongb. Lagu seriosac. Lagu dangdutd. Lagu populer30. Pernafasan yang baik dilakukan dalam bernyanyi adalah …a. Pernafasan dadab. Per
nafasan diafragmac. Pernafasan perutd. Pernafasan bahu31. Gaya bernyanyi lagu daerah masyarakat sunda dan cianjur adalah…a. Mamaos atau mamancab. Pasindenc. Sindhenhend. Mamaos dan sindhen32. Tembang yang dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka dinamakan …a. Pasindhenb. Mamaosc. Gameland. Momongan33. Kaum wanita yang terkenal sebagai penyanyi dimasyarakat sunda adalah…a. Rd. Siti Nurbayab. Siti Nurmalac. Siti Khadijahd. Rd. Siti Syarah34. Untuk menjaga suara seorang penyanyi tetap merdu dalam teknik vokal, perlu di perhatikan …a. Makan dan minumb. Badan dan olah ragac. Nada dan suarad. Irama dan vokal35. Sistem pembelajaran untuk menjadi penyanyi tradisional dilakukan …a. Sistem nadab. Sistem diatomikc. Sistem magangd. Sistem pentatonik36. Pesindhen atau sindhen mempunyai gaya dalam bernyanyi dalam bentuk …a. Berdiri dan berjalanb. Duduk dikursi di atas rumahc. Berjaland. Duduk bersimpuh dibelakang dalang37. Bernyanyi satu suara yang dilakukan oleh kelompok dinamakan nyanyi …a. Unisonob. Trioc. Solod. Paduan suara38. Yang bukan merupakan ciri-ciri lagu daerah …a. Syairnya sederhanab. Liriknya bersifat kedaerahanBahan dapur pengobatan mata cepat tanpa laser dan obat tetes! 2 langkah membuat mata …Tak perlu dilaser jika penglihatan mulai kabur, cukup ambilMenghilangkan bau mulut hanya dengan cara sederhana dari …Tak perlu dilaser jika penglihatan mulai kabur, cukup ambilc. Lagunya disebarkan secara turun temurund. Diketahui penciptanya39. Lagu daerah tradisional Minang didominasi dengan iringan musik…a. Musik gambusb. Musik orgenc. Musik saluang dan rababd. Musik pianika40. Lagu sipatokaan adalah lagu dari daerah …a. Kalimantanb. Malukuc. Irian jayad. Sulawesi selatan41. Lagu daerah aceh adalah …a. Soleramb. Banda pulaic. Bungong jeumpad. Yangko rambe yamkoPerhatikan notasi lagu berikut:1 2 | 3 3 . 4 5 4 3 |2 . . 4 3| 5 5 . 6 5 4 6| 5 . .42. Notasi lagu diatas adalah lagu …a. Siopatokaanb. Yangko rambe yamkoc. Banda pulaid. SoleramPerhatikan lirik lagu berikut ini !Mano sagalo niniek mamakSarato sanak jo sudaro 2xMaaf jo rela nan kami mintakSagalo kami anak mudo-mudo43. Judul lagu diatas adalah…a. Banda pulaib. Tanti batantic. Dayang dainid. Dayang terkini44. Dalam bernyayi nada-nada tinggi, kita gunakan pernafasan …a. Pernafasan Perutb. Pernafasan dadac. Pernafasan diafragmad. Pernapasan bahu45. Gerak yang indah yang diciptakan dengan imajinasi melalui raga tubuh yang diiringi dengan musik untuk pertunjukan dinamakan dengan…a. Tarib. Senamc. Akrobatd. Pencak silat46. Contoh tari pencak adalah …a. Tari piringb. Tari indangc. Tari sewahd. Tari galuak47. Tari tradisional ambek-ambek adalah tarian tradisional dari daerah …a. Sei lasib. Koto anauc. Salayod. Kota solok48. Properti tari piring adalah …a. Talempongb. Piringc. Celana endongd. Make upPerhatikan gambar tari berikut!49. Gambar tari di atas adalah …a. Tari sewahb. Tari berpasanganc. Tari kreasid. Tari piringPerhatikan gambar berikut:50. Gambar diatas adalah merupakan pertunjukan seni …a. Seni tarib. Seni teaterc. Tari selendangd. Seni perwayangan Selamat Mengerjakan !!​

Jawaban:

26.A

30.C

33.A

50.A

48.B

45.A

maaaf tidk semuanya saya jawab

11. PEMERINTAH KABUPATEN TOBADINASPENDIDIKANSMP NEGERI 4 BALIGEILN.KARTINI SOPOSURUNG BALIGE KAB.TOBA TELP. (0432)21612 KP 22312SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTERMataPelajaran: PPKnKelas: 7(VIDSemesterGenapTA2020/20211.PILIHAN GANDA1.a.6.Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang benarSuatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang perbedaantersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, kebudayaan, keyakinan, sosial budaya disebut…a. Keberagamanc. Perbedaan kondisialamb. Kebudayaand. Sejarah bangsa2. Manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, karena merupakan hak mutlak TuhanYang Maha Esa, istilah ras berasal daribahasa…2. Yunanib. Belandac.Inggrisd. Sansekerta3.Ciri-ciri pokok yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lain di Indonesiaadalah…Warna kulitb. Kebudayaanc.Bentukrarnbut d. Agama yang dianut4. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan Undang-undang yangmengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnisadalah…a. UU no.40 tahun2 008 b. UU no 10 tahun 2004 c. UU no.39 tahun 1999 d. UU no.6 tahun 19965.Sikapsalingmenghargai dan menghormati antara individu atau kelompok didalam masyarakat terdapatperbedaan di dalamnya baik perbedaan pendapat, pandangan, agama, budaya danperbedaanlaiinnyadisebut…a. Keberagamanb. Toleransic. Gotong-royongd. MusyawarahSetiapwarga negara Indonesia diwajibkanmemeluksatu agama yangdiakui di Indonesia,ketentuantersebutsesuai salah satunilai Pancasila sebagaidasar negara dan pandanganhidupbangsaIndonesia yaitu…a. Nilai Kebangsaan b. Nilai Kerakyatan c. Nilai Religius d. Nilai Moral7. Yang menjadilan dasan atau dasar hukum dari Kerjasama dalam bidang kehidupan social politikmasyarakat di Indonesia adalah…a. Pancasila silakeduac. Pancasila silakelimab. Pancasila silaketigad. Pancasila silakeempat8.Perilaku yang dapat ditunjukkan oleh seseorang pelajar menyikapi budaya asing adalah…a. Menirubudayaluar yang dianggap modern c. Menyaringbudayausingb. Menguasaibeberapabudayaasingd. Memperdalambudayaasing9. Suku atau etnis merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadarandan identitas tersebut seperti bahasa, budaya, adat – istiadat, kesenian daerah dan tempat asal. Suku yangterdapat di Sumateraadalah…a Asmat dan Danic. Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minang Kabau, Melayub. Ambon, Sangir,Talaud, Dayak d. Jawa, Sunda, Bugis10.Dalam mengembangkan sikap kerjasama diberbagai kehidupan masyarakat setiap warga negaraharusmenghindarisikaptidakterpuji yang merasasukunyalebihbesar, mengangung-agungkansukunya secara berlebihan disebut…a. Sikapprimordialismec. Sikapekslusivismeb. Sikapfanatiksempitd.Sikapinduvidualisme11. Dalam mengembangkan sikap kerjasama diberbagai kehidupan masyarakat setiap warga negara barusmenghindari sikap tidakterpuji yangsukun yalebih besar, mengangungagungkansukunyasecaraberlebihandisebut…a. Sikap primordialisme b. Sikapfanatiksempit c.Sikapekslusivisme d.Sikapinduvidualisme12. Tiap-tiapwarga negara berhak dan wajibikutsertadalamusahapertahar an dan keamanan negarasesuaidengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal…Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 c. Pasal 32 UUD 1945Pasal 31 UUD 1945d. Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945merasa​

Jawaban:

1. a keberagaman

2. c Inggris

3. a warna kulit

4. a UU no 40 tahun 2008

5. b toleransi

6. c nilai religius

7. d pancasila keempat

8. d memperdalam budaya asing

9. c aceh, alas, gayo,batak, Minangkabau, melayu

10. b sikap fanatik sempit

11. b sikap fanatik sempit

12. d pasal 30 ayat 1 UUD 1945

Penjelasan:

maaf jika ada yang salah

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0