Nyatakan Bilangan Bilangan Berikut Dalam Bentuk Akar 3 4 5

Nyatakan Bilangan Bilangan Berikut Dalam Bentuk Akar 3 4 5

Nyatakan bilang bilangan berikut dalam bentuk akar 3 4/5 brianly

Daftar Isi

1. Nyatakan bilang bilangan berikut dalam bentuk akar 3 4/5 brianly

Jawaban:

Rumus :

[tex]{a}^{ \frac{m}{n} } \: = \: \sqrt[n]{ {a}^{m} }[/tex]

[tex]\: \: \: \: \: \: {3}^{ \frac{4}{5} }[/tex]

[tex] = \: \sqrt[5]{ {3}^{4} }[/tex]

semogamembantu:)

2. Nyatakan bilangan berikutdalam
bentuk akar 3 4/5​

SemogaBermanfaat

·MaafKalauSalah

·JadikanYangTerbaik

3. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar : 3^□(4/5)

Jawaban:

[tex]3 {}^{ \frac{4}{5} } = \sqrt[5]{3 {}^{4} } [/tex]

Jawaban:

[tex] \sqrt[5]{81} [/tex]

Penjelasan dengan langkah-langkah:

[tex] {3}^{ \frac{4}{5} } [/tex]

[tex] = \sqrt[5]{ {3}^{4} } [/tex]

[tex] = \sqrt[5]{3 \times 3 \times 3 \times 3} [/tex]

[tex] = \sqrt[5]{81} [/tex]

Kenali sifat perpangkatan :

[tex] {a}^{ \frac{b}{c} } = \sqrt[c]{ {a}^{b} } [/tex]

4. nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar A. 3 4 5 b.-4 3 5​

Jawaban:

Tentukan

√3=1,7

√4=2

√5=2,2

5. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar a.12 2/3 b.a -4/5

[tex]2 \sqrt{3} \frac{ \sqrt{6} }{3} [/tex]

6. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk Akar5 1/4 p 1/2 q 1/3 ​

[tex]5 \frac{1}{4} = \sqrt[4]{5} [/tex]

[tex]p \frac{1}{2} = \sqrt[2]{p} [/tex]

[tex]q \frac{1}{3} = \sqrt[3]{q} [/tex]

7. 1. Nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat a. √36 b. √14 c. √8b 2. Nyatakan bilangan berikut dalam bilangan bentuk akar a. 9^1/2 = … b. 4^3/5 = …

Penjelasan dengan langkah-langkah:

a. 36^1/2

b. 14^1/2

c. (8b)^1/2

8. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar 5^3/4

Jawaban:

[tex]\sqrt[4]{125} [/tex]

Penjelasan dengan langkah-langkah:

[tex] {5}^{ \frac{3}{4} } = \sqrt[4]{ {5}^{3} } = \sqrt[4]{125} [/tex]

9. nyatakan bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk akarA. 5 2/3b. 3 1/2c. x 5/3d. y 3/4​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

[tex]a. \: {5}^{ \frac{2}{3} } = \sqrt[3]{ {5}^{2} } \\ b. \: {3}^{ \frac{1}{2} } = \sqrt{3} \\ c. \: {x}^{ \frac{5}{3} } = \sqrt[3]{ {x}^{5} } \\ d. \: {y}^{ \frac{3}{4} } = \sqrt[4]{3} [/tex]

10. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar. A. 5^1/2 B. 7^3 2/5 C. -4/5 x D. -(ab)^3/4

Jawaban:

[tex]a) \: \sqrt{5} [/tex]

[tex]b) \: \sqrt[5]{ {7}^{17} } [/tex]

[tex]c) \: \sqrt{16 \div 25} x[/tex]

[tex]d) \: \sqrt[4]{ { – ab}^{3} } [/tex]

11. nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar 3 4/5 . tlng bantu dg cara nya ​

Jawaban:

3⅘………………

12. 1. Nyatakan bentuk akar berikut ke dalam bilangan berpangkat pecahan a. ^3√3 b.^3√7^5 2. Nyatakan bilangan berpangkat pecahan berikut ke dalam bentuk akar a. 3^1/2 b. 4^2/3 3. Nyatakan bilangan berpangkat pecahan berikut ke dalam bentuk akar a. 16^1/2 b. (4a^2b^-6)^1/2 Tolong kak bantu

Jawaban:

1a.

[tex] {3}^{ \frac{1}{3} } [/tex]

b.

[tex] {7}^{ \frac{5}{3} } [/tex]

2a.

[tex] \sqrt{3} [/tex]

b.

[tex] \sqrt[3]{ {4}^{2} } [/tex]

3a.

[tex] \sqrt{16} [/tex]

b.

[tex] \sqrt{ {(4a}^{2b} )^{ – 6} } [/tex]

13. Nyatakan bilangan berikut kedalam bentuk akar! (-4a)^2/3 Nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat! 1. 1/akar 4^5 2. 5/^4 akar b^3 3. 2/^3 akar 3x^2

Jawaban:

1. 1/√4^5

1/4^5/2

yg lain mohon maaf soalnya tdk jelas

14. nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat :a. [tex] \sqrt{2} kuadrat \: \: \: \sqrt{4 \: \: \: } [/tex]nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akara. 5 1/2 b. a2/5c. 2/3

a. 2 . 4^½

[tex]a. \sqrt{5} [/tex]
[tex]b. \: \sqrt[5]{ {a}^{2} } [/tex]

15. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar a 2 1/4 B 3/5​

Jawaban:

a. 2^1/4 =

[tex] \sqrt[4]{2} [/tex]

b. 3/5 =

[tex] \sqrt{} \frac{9}{25} [/tex]

Maaf kalo salah

16. nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar a.3^4/5 b.-4^3/7

[tex] \sqrt[5]{3} [/tex]
5√3⁴
7√-4³

17. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar[tex]5 \times – \frac{3}{4} [/tex]​

Jawaban:

[tex] – 3 \frac{3}{4} [/tex]

Penjelasan dengan langkah-langkah:

[tex] = 5 \times ( – \frac{3}{4} )[/tex]

[tex] = – \frac{15}{4} [/tex]

[tex] = – 3 \frac{3}{4} [/tex]

DETAIL:

Pelajaran: Matematika

Materi. : Pecahan

Semoga bermanfaat dan membantu#

●▬▬๑۩۩๑▬▬●

▓░RoN4ld0o7░▓

●▬▬๑۩۩๑▬▬●

Jawaban:

[tex] – 3.75[/tex]

Penjelasan dengan langkah-langkah:

[tex]5 \times ( – \frac{3}{4} )[/tex]

[tex] = – 5 \times \frac{3}{4} [/tex]

[tex] = – \frac{15}{4} [/tex]

[tex] = -3 \frac{3}{4} [/tex]

[tex] = – 3.75[/tex]

18. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam bentuk akar a. 6 2/5 b. 8 4/3

5/6 2
3/8 4
semoga benar ya…

19. 3. nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar a. 5^1/2 b. 12^2/3 c. a^ -4/5

a. 5^1/2= √5 b. 12^2/3= ³√12² c. a^ -4/5= 1/a^4/5= 1/⁵√a⁴.

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0