Kunci Jawaban Lks Bahasa Jawa Kelas 7 Semester 1

Kunci Jawaban Lks Bahasa Jawa Kelas 7 Semester 1

kunci jawaban lks bahasa jawa kelas 8 semester 1 halaman 13​

1. kunci jawaban lks bahasa jawa kelas 8 semester 1 halaman 13​

1. Dea matur yen kelase kaliyan kelas sanese amargi kanca-kanca boten kompak kados rumiyin.

2. Ibu Ngendika yen menang utawa kalah lomba kaya sing ku omongne ku mau prakara lumrah.

3. Ibu pitakon marang Dea yen piwulang apa sing bisa dijupuk saka semut kasebut.

4. Ibu ngendika yen kekompakan kelas iku ora tuwuh karepe dewe.

5. Ibu dhawuh kanggo deleng.

6. “Murid-murid ora pareng metu saka pekarangan sekolah ing wektu ngaso,” ngendikane Bapak Kepala Sekolah.

7. “Kula dhek wingi oleh hadhiyah buku,” kandha Rini.

Saya gak tau tipe Paket yg mana semoga yg ini ya

2. Jawaban lks bahasa jawa kelas 7 semester 1 hal 16 dan 17

Jawaban:

Mana soalnya?……………………………………….

3. kunci jawaban lks bahasa indonesia kelas 11 semester 1​

1.sopan santun

2.prilaku,karena prilaku yg kita lakukan setiap hari

3.sabar menghadapinya

4.tenang

5.dengan panjang

Penjelasan:

maaf cuma 5 saya sudah lupa yg saya ingat hanya itu….

4. kunci jawaban buku LKS bahasa Bali kelas 7 semester ganjil halaman 14-15​

Jawaban:

tentang Pantai Senggingi merupakan Salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat

Penjelasan:

semoga memban
tu

5. kunci jawaban lks bahasa Inggris kelas 7 semester 2 hal 12-15 1-30​

Jawaban:alasan Jepang menjadi negara imprialis

Penjelasan:karna adanya embargominyak oleh Amerika Serikat sehingga Jepang mencari daerah yg menjadi sumber dari penghasil minyak. Selain itu karena adanya proses restorasi yg terjadi di jepang

6. lks bahasa jawa halaman 53 kelas 7 semester 2​

Jawaban:

Nagara Agraris

Tembung agrariya, ditilik saka asaling teges ing lesikal yaiku tanah utawa lemah. Apa alasane dene Indonesia wektu Iki digolongake Nagara Agraris, awit sabagian gedhe tanahe diolah dadi lahan tanem tetuwuhan kayata pertanian perkebunan kehutanan.

Penjelasan:

Semoga membantu dan bermanfaat:)

7. Kunci jawaban lks bahasa inggris kelas 9 semester 1 hal 60

Jawaban:

ya gatau cug lksnya merk apa

8. kunci jawaban LKS bahasa Inggris kelas 9 semester 1 hal 58 – 59 ​

Jawaban:

9. c. hope

10. c. sang

11. c. Cookie.

12. d. Four.

13. d. 34 grams.

14. b. Iron

Yang lain kurang jelas,ntar tolong taro pertanyaan yglain di komen ya,thamk!!

9. Jawaban lks bahasa jawa kelas 7 semester ganjil no 16 dan 17 kak!

Jawaban:

mana gak ada dari buku mana aku gada

10. Kunci jawaban lks bahasa jawa hal11 kelas 5

Jawaban:

mana foto nya biar bisa jawab

11. kunci jawaban lks bahasa inggris kelas 9 semester 1 hal 10-14​

Raka: Well (1) done, Donny. Your painting is the best at our school. I am sure, our school will send you as the (2) representative for the national painting contest.

Donny: Thanks a million to say that. The other paintings are good also.

Raka: Yes but yours is the best. You painted very (3) well.

Donny: (4) Thanks a lot. Please give me support if I am sent to the national painting contest.

Raka: Of course. We are best friend. We should (5) support each other.

Donny: That’s right. Thanks again.

Raka: Don’t mention it.

Pembahasan

1. Whose painting are they talking about?

Answer: They are talking about Donny’s painting.

2. Why does Raka congratulate Donny?

Answer: Raka congratulates Donny because Donny’s painting is the best at their school.

3. Does Raka always support Donny?

Answer: Yes, he does.

4. Find the expression of congratulating in the dialogue!

Answer: “Well done, Donny.

5. What does Donny say to respond Raka?

Answer: Donny says, “Thanks a million to say that.”

Pelajari lebih lanjut

What is the function of expressing congratulation pada https://brainly.co.id/tugas/165391

Membuat 8 congratulating expressions dan responses pada https://brainly.co.id/tugas/12179231

Contoh kalimat expressing congratulations pada brainly.co.id/tugas/1234740

============================

Detail tambahan

Kelas: X

Mapel: Bahasa Inggris

Bab: Congratulating and Complementing Others (Chapter 2)

Kode: 10.5.2

#AyoBelajar

12. kunci jawaban LKS asah basa Jawa kelas 7 semester 2 gladhen wulangan 2​

Wangsulan

1. Tembung ngendhak ing ukara iki tegese padha karo. . .

➡️ B. Ngremehake.

2. Pratelan kang nerangna, kabeh tumindak kudu manfaati ana ing. . .

➡️ D. 4.

3. Pesan moral kang ana nang tembang kiye yaiku. . .

➡️ A. Wong pinter kuwi aja sombong.

Penjelasan

Ambeke kang wus utama,

tan ngendhak gunaning jalmi,

Amiguna ing aguna,

sasolahe kudu bathi,

Pintere den alingi,

bodhone dinokok ngayun.

Pamrihe den inaa,

mring padha padhaning jalmi,

suka bungah den ina sapadha-padha.

Tegese :

Watake wong kang wis sampurna/utama,

Ora ngremehake kapinteran manungsa liyane,

Bisa gunani saka kapinterane mau,

Kabeh tumindak kudu manfaati, ✔️ → Gatra 4

Kapinterane ditutupi,

Bodhone dideleh ngarep,

Karepe supaya dihina,

Karo padha-padha menungsa,

Seneng lan bungah yen dihina sapadha-padha.

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : BahasaJawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 6 – Serat Wulangreh

Kata Kunci : Sinom, kabeh tumindake kudu manfaati

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.6

—————————–

Semoga membantu.

13. kunci jawaban LKS bahasa Inggris kelas 9 semester 1 hal 58 ​

Jawaban:

15. b. that’s a very beautiful handicraft

16. c. in the past

17. c. are playing

18. b. were they students of SMP Harapan?

14. kunci jawaban bahasa indonesia kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 lks lks halaman 50​

Jawaban:

Kunci jawaban bahasa Indonesia kelas VIII halaman 50 adalah mengenai kaidah kebahasaan dalam suatu iklan.

Iklan Dunia Indah Tanpa Narkoba: tidak mengandung unsur persuasif atau ajakan, tidak terdapat kata imperatif, tidak berirama, berkesan positif, dan ringkas.

Iklan Satukan Hati Wujudkan Cita-Citanya: tidak mengandung unsur persuasif, terdapat kata imperatif (satukan), tidak berirama, berkesan positif, dan ringkas.

Iklan Ayo Cuci Tanganmu Pakai Sabun: mengandung unsur persuasif, terdapat kata imperatif (ayo), tidak berirama, berkesan positif, dan ringkas.

Penjelasan:

kaidah kebahasaan suatu iklan terdiri dari persuasif, imperatif, berirama, terkesan positif, dan ringkas.

Pelajari lebih lanjut materi isi suatu iklan pada https://brainly.co.id/tugas/15437479

#BelajarBersamaBrainly

15. Jawaban lks bahasa arab kelas 7 semester 1 hal 6-7

Jawaban:

kan bukunya beda” nggk smua sama

16. lks bahasa Jawa halaman 35 kelas 7 semester 2​

Jawaban:

Aku karo adhiku iku bocah kang sregep,anger mulih sekolahUtawa ing wayah bengine ora lali sinau,,sinauku ora mung mocobuku basa jawa,nanging uga maca liyane,,Semono uga adhiku,,biji-bijiku ora ono sing elek,biji-bijiku adhiku ora bedo karo aku,,Kabeh biji-bijine apik,terkadang ya ana biji sing pitu utawa pitu lima,nangeng harang banget,nangeng ak
eh-akehe bijiku uga haciku

Penjelasan:

Diperhatikan koma-komanya ada berapa,supaya tidak bingung mengartikannya.

17. kunci jawaban lks bahasa jawa kls 5 semester 2

Jawaban:

sory yo kak anu bacaane ora jelas dadi bingung

18. Tolong bantu jawab,lks bahasa jawa kelas 7 semester 2,halaman 38

gak bisa bahasa Jawa soryyy

19. kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 9 lks halaman 90 sampai 97 semester 1​

it doesn’t make sense why this question is so very funny

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0