Contoh Warta Bahasa Sunda Tentang Bencana Alam

Contoh Warta Bahasa Sunda Tentang Bencana Alam

contoh warta bahasa sunda tentang bencana alam? 

1. contoh warta bahasa sunda tentang bencana alam? 

 WARTA BAHASA SUNDAAssalamualaikum Wr. Wb.Wilujeng enjing pemirsa, simkuring bade nepangkeun, name simkuring Dini Siti Fauziah, dinadinten ieu simkuring bade ngadugikeun warta anu judulna:1. Ngenaan budi daya lele di Cianjur ku para Prajurit TNI.2. Sopir taksi jeng sopir bajaj arunjuk rasa di kantor BPR.3. Tsunami di Jepang.4. Kasus Mapia pajak.Anu bade diuraikeun ku simkuring nyaeta ngenaan budidaya lele di Cianjur ku para PrajuritTNI 1. Ngenaan budi daya lele di Cianjur ku para Prajurit TNI.Ie the mangrupa usaha sampingan para Prajurit Ornamen Cianjur anu mamfaatkeunlahan kosong anu legana 800m, kalawan modalna 300 neupikeun 800 rebu. Pikeunmeuli binih lele jeng parabna. Para prajurit neuleman usaha budidaya lele sangkanlewih, sarta henteu meakeun tempat, lele the diasupkeun kana balong anu di gebangananu ukuran nana kana 1 atawa 2 meteran. Heunteu tanggung-tanggung ieu Prajurit TNI nyieunan 22 balong sabalongna diasupan 200 binih lele.2. Sopir taksi jeng sopir bajaj arunjuk rasa di kantor BPR.Sopir taksi jeng sopir bajaj ngamuk ka kantor BPR gara-gara masalah biaya.3. Tsunami di Jepang.Tsunami di Jepang mangrupakeun daratan anu deet.neupikeun ka jadian tsunami etadating anu ngagoncang bumi jepang jeng saeusina.4. Kasus Mapia pajak.Gayus mangrupakeun kasus mafia pajak nepikeun Gayus di tahan gara-gara korupsi jengmeakeun duit pamarentah.Pamirsa,Mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap,Amit mundur amit mungkurWassalamualaikum Wr. Wb

2. contoh warta basa sunda tentang bencana alam

Warta atau dalam bahasa Indonesia disebut berita, adalah informasi tentang kejadian yang benar-benar terjadi atau informasi faktual. Informasi yang disampaikan dalam suatu warta berdasarkan pada data yang benar atau valid. Dalam membuat warta ada panduan yang cukup efektif yang dapat digunakan yang disebut rumusan 5W+1H.  

Secara singkat 5W+1H mengatakan bahwa suatu warta dikatakan cukup memadai jika memilik unsur-unsur what, who, when, where, why dan how. Di bawah ini adalah contoh warta dalam bahasa Sunda tentang bencana alam :

Bencana Alam di Garut

Kakara keneh kamari urang nganyaksikeun bencana alam banjir bandang di daerah Garut, ayeuna urang geus nganyaksikeun  deui bencana banjir di daerah Bandung Kota. Kajadian dua bencana alam eta teh bisa disebut bencana alam nu jarang kajadian atawa kakara kajadian di dua daer
ah eta. Jadi, kajadian bencana alam banjir eta teh kaasup kajadian nu luar biasa keur daerah eta.

Kanyataannana bencana alam teh teu di kampung teu di kota, bancana alam bisa kajadian di mana wae. Tapi kajadian bencana alam nu di Garut jeung di Bandung teh teu leupas tina akibat polah jelema. Polah jelema nu ngakibatkeun eta bencana alam teh henteu ujug-ujug ngakibatkeun bencana alam di eta daerah, tapi polah eta dilakukan saeutik-saeutik, teu karasa, nepi ka ahirna ngakibatkeun bencana alam anu gede.

Akibat tina bencana banjir di Garut, saeutikna ngakibatkeun karuksakan di tujuh kacamatan nu aya di Kabubaten Garut. Dumasar kana data nu aya, banjir bandang eta teh mangrupakeun banjir anu paling parah di Kabupaten Garut, anu ngakibatkeun saeutikna 26 urang korban jiwa, saeutikna 23 urang nu can kapanggih, sarta ngakibatkan ratusan jiwa kudu ngungsi ka daerah lainna.

Sedengkeun bencana banjir nu aya di Bandung Kota, ngakibatkeun saeutikna saurang korban jiwa, hiji mobil jeung hiji motor palid kabawa ku eta banjir. Sanajan bencana banjir di Bandung teu pati ngakibatkeun loba korban jiwa atawa karuksakan sarana, eta bencana banjir teh mangrupakeun panggeuing nu penting keur nu boga kakuasaan di eta daerah pikeun ngabereskeun jeung ngaantispasi supaya bencana saperti kitu teu kajadian deui.

Belajar lebih banyak tentang “Warta” dalam bahasa Sunda di :

https://brainly.co.id/tugas/4565352

https://brainly.co.id/tugas/1697045

https://brainly.co.id/tugas/15935731

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Warta

Kelas : VIII (2 SMP)

Kata Kunci : Warta, informasi faktual, 5W+1H

3. contoh warta basa sunda bencana alam

gempa bumi, banjir, kebakaran hutan.

4. contoh warta sunda, reporter bahasa sunda

Pala pamiarsa sadayana, simkuring Dedi Rohendi, reporter radio Suka Manah bade ngadugikeun laporan langsung kagiatan sosial ngempelkeun dana kanggo ngabantos korban banjir nu aya di Kacamatan Karang Mulya. Simkuring ayeuna sareng masarakat nu aya di Kacamatan Karang Mulya nuju nyiksenan acara ngempelkeun dana anu dipingpin langsung ku Camat Karang Mulya.

Dina dinten ieu, Minggu kaping 23 Juli 2017, kagiatan sosial ieu direuah-reuah ku acara kasenian Sunda, ku kituna seueur masarakat Kacamatan Karang Mulya sareng masarakat kacamatan sanesna anu sarumping kanggo nyiksenan acara kasenian Sunda sarenag sakantenan masihan sumbangan kanggo ngabantos pala korban banjir.

Katingalina ieu acara teh tiasa sukses, ku ayana kasadaran ti masarakat kanggo ngabantos korban banjir sareng ku seueurna acara kasenian Sunda anu matak ngajantenkeun masarakat satempat kataji. Dana sumbangan anu parantos kempel, saur Camat Karang Mulya bade langsung dipasihkeun ka panitia anu ngalereskeun kaperyogian para korban banjir.

Kanggo langkung jelasna, mangga urang wawancara Bapa Camat Kacamatan Karang Mulya, Bapa Asep Saepudin.

Dedi : “Wilujeng siang pa Camat”
Asep : “Wilujeung siang Kang Dedi”
Dedi : “Janten dana anu tos dikempelkeun teh bade dikumahakeun?”
Asep : “Supados eta dana teh enggal kaanggo sareng tiasa dimangpaatkeun ku pala korban banjir, ku simkuring eta dana teh bade langsung dipasihkeun ka panitia anu ngalereskeun kaperyogian pala korban banjir”
Dedi : “Sumuhun Pa, mugi dana nu tos ngempel tiasa barokah. Hatur nuhun Pa Camat parantos kersa diwawancara”
Asep : “Aamiin, sami-sami Kang Dedi” 

5. contoh warta sunda memakai bahasa sunda yah

Assalamualaikum Wr.WbPamiarsa ,wilujeung patepang deui sareng,Faris Isham Wiryansyah ,dina acara warta sunda.warta anu baris kapindangkeun nya eta: DISPERINDAG KAB.BANDUNG NGAYAKEUN PASAR MURAH.
BANDUNG,GWKDisperindag (dinas perindustrian & perdagangan) Kab.Bandung ngayakeun pasar murah Di kompleks perkantoran Pemkab Bandung,Senen(23/8). Dina eta pasar murah , dijual saniskara produk UKM(usaha kecil menengah)Nurutkeun Kadisperindag Kab.Bandung Bambang Budiraharjo,pasar murah ieu ngarupakeun agenda taunan nu bakal dilaksanakeun Disperindag Kab Bandung . Dina pasar murah ieu ,sakabeh produk nu dijual .Hargana leuwih murah dibandingkeun dipasar swalayan atawa swalayan.Pasar murah kacida dipikaresep warga di Kab.Bandung .Saperti taun samemehna ,muterna duit ngahontal Rp 68 juta “peminat pasar murah ieu lolobana masyarakat umum .Persentase ngadongdonna 70% Masyarakat umum jeung 30% PNS”.Pamiarsa,Mung sakitu nu kapihatur,Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap,Amit mundur amit mungkurWasalamualaikum Wr.Wb

6. sebutkan contoh warta basa sunda tentang bencana alam

Ruksak hiji imah alabatan kena longsor di Bandung

kalau gk salah

7. contoh warta bahasa sunda?

teh jus apel sabaraha atuh?

8. contoh warta dalam bahasa sunda

Jika melihat jawaban untuk contoh warta dalam bahasa Sunda yang sudah ada, contoh warta tersebut dapat dimengerti dan cukup lengkap. Tetapi jika dilihat dari ragam bahasa yang digunakan, ada beberapa perbaikan yang dapat dilakukan, karena pada contoh warta tersebut ragam bahasa yang digunakan tidak konsisten.

Dalam bahasa Sunda terdapat dua jenis ragam bahasa, yaitu yang disebut Ragam Basa Hormat / Lemes (halus) dan Ragam Basa Loma. Rgam Basa Hormat biasa digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dihormat. Sedangkan Ragam Basa Loma biasa digunakan untuk berbicara dengan teman yang sudah akrab.

Dalam warta Sunda dapat digunakan Ragam Basa Hormat atau Ragam Basa Loma, tetapi yang penting harus konsisten. Dalam contoh yang ada tersebut digunakan campuran Ragam Basa Hormat dengan Ragam Basa Loma. Di bawah ini adalah usulan perbaikan untuk contoh warta tersebut, dengan menggunakan Ragam Basa Hormat:

Assalamualaikum Wr.Wb

Pamirsa, wilujeung patepang deui sareng simkuring M Gibransyah dina warta Sunda.

Usum hujan taun 2015 parantos dikawitan ti awal sasih Januari oge. Pamarentah Cianjur parantos ngawanti-wanti ka wargana supados salawasna waspada dina mayunan usum hujan.

Bupati Cianjur parantos masihan amanat ka sakumna warga anu bumina di sisi gawir sareng di sisi hawangan kedah langkung ati-ati tina bahaya longsor sareng bahaya banjir. Kumargi dongkapna musibah teh teu tiasa di bade-bade, ti taun ka taun pamarentah parantos ngalaksanakeun tarekah supados musibah banjir sareng longsor dina usum hujan ieu henteu kaalaman ku warga sadayana.

Rupina dicekapkeun sakitu warta anu tiasa kasanggakeun ku simkuring. Ngahaturkeun nuhun kana perhatosannana sareng wilujeung tepang deui dina warta anu bakal aya ka payun.

Wassalamualaikum Wr.Wb

9. contoh warta bahasa sunda ?

WARTA BAHASA SUNDAAssalamualaikum Wr. Wb.Wilujeng enjing pemirsa, simkuring bade nepangkeun, name simkuring Dini Siti Fauziah, dinadinten ieu simkuring bade ngadugikeun warta anu judulna:1. Ngenaan budi daya lele di Cianjur ku para Prajurit TNI.2. Sopir taksi jeng sopir bajaj arunjuk rasa di kantor BPR.3. Tsunami di Jepang.4. Kasus Mapia pajak.Anu bade diuraikeun ku simkuring nyaeta ngenaan budidaya lele di Cianjur ku para PrajuritTNI 1. Ngenaan budi daya lele di Cianjur ku para Prajurit TNI.Ie the mangrupa usaha sampingan para Prajurit Ornamen Cianjur anu mamfaatkeunlahan kosong anu legana 800m, kalawan modalna 300 neupikeun 800 rebu. Pikeunmeuli binih lele jeng parabna. Para prajurit neuleman usaha budidaya lele sangkanlewih, sarta henteu meakeun tempat, lele the diasupkeun kana balong anu di gebangananu
ukuran nana kana 1 atawa 2 meteran. Heunteu tanggung-tanggung ieu Prajurit TNI nyieunan 22 balong sabalongna diasupan 200 binih lele.2. Sopir taksi jeng sopir bajaj arunjuk rasa di kantor BPR.Sopir taksi jeng sopir bajaj ngamuk ka kantor BPR gara-gara masalah biaya.3. Tsunami di Jepang.Tsunami di Jepang mangrupakeun daratan anu deet.neupikeun ka jadian tsunami etadating anu ngagoncang bumi jepang jeng saeusina.4. Kasus Mapia pajak.Gayus mangrupakeun kasus mafia pajak nepikeun Gayus di tahan gara-gara korupsi jengmeakeun duit pamarentah.Pamirsa,Mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap,Amit mundur amit mungkurWassalamualaikum Wr. Wb

10. Contoh warta dalam bahasa sunda

berita khusus daerh wilayah jabar

11. tolong dong bantu saya mencari contoh warta bahasa sunda terbaru 2015 (singkat) tentang bencana alam buat ujian praktek..

 WARTA BAHASA SUNDAAssalamualaikum Wr. Wb.Wilujeng enjing pemirsa, simkuring bade nepangkeun, name simkuring Dini Siti Fauziah, dinadinten ieu simkuring bade ngadugikeun warta anu judulna:1. Ngenaan budi daya lele di Cianjur ku para Prajurit TNI.2. Sopir taksi jeng sopir bajaj arunjuk rasa di kantor BPR.3. Tsunami di Jepang.4. Kasus Mapia pajak.Anu bade diuraikeun ku simkuring nyaeta ngenaan budidaya lele di Cianjur ku para PrajuritTNI 1. Ngenaan budi daya lele di Cianjur ku para Prajurit TNI.Ie the mangrupa usaha sampingan para Prajurit Ornamen Cianjur anu mamfaatkeunlahan kosong anu legana 800m, kalawan modalna 300 neupikeun 800 rebu. Pikeunmeuli binih lele jeng parabna. Para prajurit neuleman usaha budidaya lele sangkanlewih, sarta henteu meakeun tempat, lele the diasupkeun kana balong anu di gebangananu ukuran nana kana 1 atawa 2 meteran. Heunteu tanggung-tanggung ieu Prajurit TNI nyieunan 22 balong sabalongna diasupan 200 binih lele.2. Sopir taksi jeng sopir bajaj arunjuk rasa di kantor BPR.Sopir taksi jeng sopir bajaj ngamuk ka kantor BPR gara-gara masalah biaya.3. Tsunami di Jepang.Tsunami di Jepang mangrupakeun daratan anu deet.neupikeun ka jadian tsunami etadating anu ngagoncang bumi jepang jeng saeusina.4. Kasus Mapia pajak.Gayus mangrupakeun kasus mafia pajak nepikeun Gayus di tahan gara-gara korupsi jengmeakeun duit pamarentah.Pamirsa,Mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap,Amit mundur amit mungkurWassalamualaikum Wr. Wb

12. contoh warta bhs sunda 5w+1h bencana alam tolong di jawab

Naon anu dimaksud bencana alam?
Kunaon bencana alam bisa terjadi?
Iraha kajadian bencana alam na?
Kumaha bencana alam eta bisa kajadian?
Dimana kajadian bencana alam eta?

13. contoh warta bahasa sunda

banjir di citarum,BANDUNG

14. contoh warta bahasa sunda

Longsor di desa tenjolaya, bandung..

Assalamualaikum wr. Wb.

Wilu jeung patepang deui sareng abdi ADINDA, dina warta nu bade dikapindangkeun nyaeta : korban longsor di desa tenjolaya, bandung.

Puluhan murid sakola SD, di desa tenjolaya, kecamatan pasir jambu, kabupaten bandung kena bencana longsor. Seeur murid anu masih keneh diajar di tenda darurat, teu tiasa sakola deui ku sabab sieun aya longsor susulan.

Saeutikna aya 193 murid sakola menengah pertama (SMP) anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN CISONDARI, anu sakolana dekeut sareng tempat longsor.

Khusus pikeun murid kelas 6 anu sakedik deui ujian nasional, dua minggu ieu marenehna bakal diajar di imah kapala sakola di cisondari. Sangaja ditempatkeun didinya supardos tiasa menang bimbingan nu leuwih samemeh UJIAN NASIONAL.

Murid bakal dipasihan bekel pangajaran tambahan, utamana pikeun mata pelajaran BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS, IPA, IPS, sareng MATEMATIKA.

Unggal poe senen, murid anu diajar ditenda pikeun kelas 5 ka handap, menang bimbingan khusus nu didatangkeun ku dinas pendidikan pendidikan kota bandung. Tenda darurat anu diadegkeun di blok G-5 di perkebunan teh dewata, kira-kira 6 kilo meter ti lokasi longsor.

Dina kaayaan diajar jeung ngajar nu saayana, murid teh katingali teu baretaheun. PUTRI, salah sahiji siswi murid kelas 4 anu diajar di SDN CISONDARI, nyarioskeun yen manehna kurang geunaheun diajar didinya.

Nah, sakitu wae nu kapihatur. Wilu jeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap, amit mundur amit mungkur, sareng abdi ADINDA. wassalamualaikum wr.wb.

15. contoh warta sunda tentang bencana alam 5w + 1h

DUA lini bumi badag di Sumatera dina April tuluy némbongkeun hiji hal anu geus lila hayang dibuktikeun ku para ilmuwan, nyaéta yén lini kasebut bisa memicu sajumlah lini di sakumna dunya.

Timuan pamungkas ieu saterusna bisa mantuan usaha pikeun memprediksi sawatara lini.

Salila genep poé sanggeus lini-lini di Sumatra lumangsung dina 11 April, lini séjén anu leuwih badag ti 5,5 Skala Richter lumangsung saloba lima kali lipet di sakumna dunya, kawas anu kapanggih ku pupuhu tim nu nulis Fred Pollitz ti Lembaga Survei Geologis AS sarta kolega-koleganya dina panalungtikan anu dipedar ku jurnal Nature dina Kemis (27/9).

“Ieu pikeun kahiji kalina urang nempo lini susulan jeung skala sagedé ieu sarta nepi ka sajauh ieu,” ceuk Kerry Sieh, diréktur Observatorium Bumi di Singapura, nu nulis sajumlah panalungtikan ngeunaan bahaya lini bumi di wewengkon Sumatera.

Lini kahiji dina 11 April ngahontal 8,7 Skala Richter, ampir sagedé lini anu memicu tsunami badag sarta bahaya nuklir di bagian wétan Jepang leuwih ti sataun tiheula.

Lini kadua ogé badag ngahontal 8,2 Skala Richter. Duanana lumangsung di Samudera Indonésia, sawatara ratus kilométer palebah kulon Sumatera, di hiji zona di mana lempengan tektonis Indo-australia anca-anca misahkeun dirina.

16. CONTOH WARTA BAHASA SUNDA

kajadian tabrakan motor jeung mobil

17. Buatkan contoh warta(berita) dalam bhs sunda bertema bencana alam lengkap dengan penyiarnya!

Dalam bahasa Sunda dikenal adanya tingkatan atau ragam bahasa yang digunakan. Ada dua ragam bahasa Sunda yang sudah ditetapkan secara resmi, yaitu yang disebut Ragam Basa Hormat / Lemes (halus) dan Ragam Basa Loma. Ragam Basa Hormat biasa digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dihormat. Sedangkan Ragam Basa Loma biasa digunakan untuk berbicara dengan teman yang sudah akrab.

Dalam membuat atau membacakan warta Sunda, biasanya ragam bahasa yang digunakan adalah Ragam Basa Hormat. Di bawah ini adalah contoh warta atau berita dalam bahasa Sunda dengan tema bencana alam, yang menggunakan Ragam Basa Hormat yang dibacakan oleh seorang penyiar atau reporter:

Pala pamiarsa sadayana, simkuring Dedi Rohadi bade ngawartakeun ka pamiarsa sadayana perkawis bencana alam banjir anu kajantenan di Garut. Ieu bencana banjir teh mangrupikeun bencana banjir anu matak ngagetkeun ka sadayana, margi teu ti sasari ieu warga Garut tiasa ngalaman bencana anu teu kinten mikasediheunana.

Teu kirang ti genep welas jalmi anu kapendak parantos tiwas ditambih deui sababaraha jalmi sanesna anu teu acan kapendak. Tangtos ieu bencana banjir teh matak ngajantenkeun warga Garut kaget sareng sedih. Banjir bandang ieu kajantenannana tengah wengi, di Kecam
atan Tarogong Kidul, anu utamana di daerah aliran walungan Cimanuk. Janten cai ti walungan Cimanuk teh mudal anu langsung narajang ka pamukiman warga sakitar. Luhurna eta cai anu ngeueum pamukiman warga dugi ka 1,5 atanapi 2 meter. Malihan aya anu dugi ngalangkungan hateup bumi warga.

Banjir sareng longsor anu diakibatkeun ku hujan anu ageung oge kajantenan di Kabupaten Sumedang anu natanggi sareng Kabupaten Garut. Diwartoskeun ku pajabat satempat supados pala warga waspada kumargi aya kamungkinan hujan anu ageung tiasa turun deui. Rupina warta ti simkuring dicekapkeun dugi ka dieu, hatur nuhun.

18. Contoh warta bahasa sunda

Dina nulis warta, aya hiji cara atawa rumusan anu biasa digunakeun ku wartawan atawa jurnalis, anu saderhana tapi gampil ngalarapkeunnana, nyaeta rumusan anu sering disebut 5W+1H. Sacara singget rumus 5W+1H teh nyebutkeun yen hiji tulisan, saperti warta, biasa dianggap eusina lengkep umpama ngabogaan unsur-unsur 5W+1H, nyaeta what, who, when, where, why, jeung how.

Warta teh aya anu mangrupa tulisan dina koran atawa majalah, atawa aya oge anu dibacakeun jeung disiarkeun dina radio atawa dina TV. Di handap ieu conto warta basa Sunda anu aya dina koran:

Pangwangunan Jalan Tol Di Priangan Timur

Kungsi aya rancana yen bakal dijieun jalan tol Cileunyi-Tasikmalaya anu baris bisa digunakeun dina taun 2018. Tapi dina kanyataannana, dina taun 2017 ieu eta pangwangunan jalan tol teh masih acan dimimitian. Malah anu aya mah yen pikeun nyanghareupan usum mudik lebaran taun 2018, baris diwangun jalan tol alternatif Ciawi-Cikijing-Lingkar Jatigede-Bandung.

Pikeun masarakat Priangan Timur nepi ka Pangandaran anu jumlah padumukna kira-kira aya nepi ka 12 juta jiwa, ayana jalan tol Cileunyi-Tasikmalaya teh mangrupakeun hal anu ditunggu-tunggu pisan. Kiwari rancana jalan tol Cileunyi-Tasikmalaya teh geus diganti ngaranna jadi jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya anu disingget jadi Cigatas, sabab engkena eta jalan tol teh bakal ngaliwatan wilayah Garut oge.

Dumasar kana informasi anu aya, cenah rancana jalan tol Cigatas teh pangwangunannana baris kakara dimimitian dina taun 2019. Eta rancana teh naha bakal bisa kalaksakeun atawa henteu masih jadi tanda tanya, anu pasti masarakat mah ngan saukur bisa nunggu-nunggu. Sanajan kitu, masarakat Priangan dina taun 2018 ieu bisa mindahkeun harepan ka rancana pangwangunan jalan tol alternatif Ciawi-Cikijing-Lingkar Jatigede-Bandung.

19. contoh warta dalam bahasa sunda

Assalamualaikum Wr.Wb
Pamirsa, wilujeung pateupang deui sareung sim kuring Dinda Dwi Septiani dina warta sunda.
Usum hujan taun 2015 tos dimimitian ti awal bulan januri oge. Pamarentah cianjur tos ngawanti-wanti ka wargana sangkan salawasna waspada tina usum hujan.
Bupati cianjur mere amanat sakumna warga anu padumukanana disisir gawir jeung di sisi hawangan kudu leuwih ati-ati tina bahaya longsor jeung banjir. Sabab datangna musibah teu bias di bade-bade, ti taun ka taun pamarentah geus ngalaksanakeun tarekah sangkan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan ieu teu karandepan warga.
Sakitu warta nu tiasa kasanggakeun. Wilujeung tepang deui dina warta nu bakal dongkap.
Wassalamualaikum Wr.Wb

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0