Contoh Tembang Gambuh Buatan Sendiri Tema Agama

Contoh Tembang Gambuh Buatan Sendiri Tema Agama

contoh tembang gambuh tema agama

1. contoh tembang gambuh tema agama

menurutku
Urip aja kemeruh
Yen we durung duwe ilmu
Merga kuwi budaya sing ora becik
Mula kuwi ayo ngelmu
Supaya ora bodho

selesai
maaf kalau salah
#No spam

2. contoh tembang gambuh bertema agama

kabeh wong sembayang yuk
aja mlayu, ora udah kesusu
lan ojo ragu, sembayang kudu ditaati
ben rak akeh dosamu, sakdurunge ditutup lawon

3. Buatkan contoh tembang gambuh . Tema bebas

Gambuh, jrs pl pt nem
Se-kar Gam-buh ping ca-tur
kang ci-na-tur po-lah kang ka-lan-tur,
Tan-apa tu-tur ka-tu-la tu-la ka-ta-li,
ka-da-lu war-sa ka-tu-tuh
ka-pa-tuh pan da-di a-won

4. contoh tembang gambuh dengan tema adiwiyata​

Jawaban:

sekolahan mu adiwiyata

Jawaban:

bambu yang runcing

Penjelasan:

maaf Kalo salh

5. contoh tembang gambuh bertema pendidikan?​

Ayo padha sinau (7u) 

Yen kepengin entuk akeh ilmu (10u) 

Ilmu iku penting anggone wong urip (12i) 

Supaya uripe maju (8u) 

Yen wis maju aja sombong (8o)

6. contoh tembang gambuh tema pendidikan​

Tuladha :

1). Ayo padha sinau (7u)

Yen kepingin entuk akeh ilmu (10u)

Ilmu iku penting anggone wong Urip (12i)

Supaya uripe maju (8u)

Yen wis maju Ojo sombong (8o).

7. ada yang bisa buat tembang gambuh ? klo ada minta tolong buatkan tembang gambuh tema kebudayaan ​

kebudayaan iku

paninggalane para leluhur

mula kudu dijaga nganti premati

aja ilang lan ke kubur

merga iku uwis ngoyot

Jawaban:

sekar gambuh ping catur

kang cinatur polah kalantur

tanpa tutur katula -tula katdaluawarsa kapatuh

kapatuh pandadi awon

8. contoh tembang gambuh dengan tema pendidikan

ka sakola ,nyiar elmunu ku abdi bisa nyaeta = neang ilmu ti leuleutik

9. contoh tembang gambuh tema keluarga​

Jawaban:

Ayo para sedulur (7u)

Bekti bapa uga bekti biyung (10u)

Andhum tresna tepa slira kakang adhi (12i)

Supaya kluarga utuh (8u)

Urip tentrem kang sayektos (8o)

(claramatika)

Jawaban:

Ayo para sedulur

Bekti bapa uga bekti biyung

Andhum tresna tepa slira kakang adhi

Supaya kluarga utuh

Urip tentrem kang sayektos

10. contoh tembang gambuh yang bertema pendidikan

tutur bener puniku
sayektine apantes tiniru
nadyan metu saking wong sudra papeki
lamun becik nggonem muruk
iku pantes siro anggo

11. Contoh Tembang gambuh bertema kesehatan

Ana pocapanipun
Adiguna adigang adigung
Pan adigang kidang adigung pan esthi
Adiguna ula iku
Telu pisan mati sampyoh

12. contoh tembang gambuh bertema pendidikan?

Sekar gambuh ping caturkang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula tula katalikadaluarsa katutuhkapatuh pan dadi awonwonten pocapanipunadiguna adigang adigungadigang kidang adigung pan hestiadiguna ula ikutelu pisan mati sampyuh.

13. contoh tembang gambuh tema pendidikan

Kelas : X (1 SMA)
Materi : Tembang
Kata Kunci : tembang gambuh, pendidikan

Pembahasan :
Tembang, menurut Wikipedia, adalah lirik atau sajak yang mempunyai irama nada. Pengertian kata tembang dalam bahasa Jawa sama dengan lagu dalam bahasa Indonesia.
Salah satu tembang yang paling populer, yaitu macapat.
Jenis-jenis tembang macapat, antara lain: Pangkur, Maskumambang, Sinom, Asmaradana, Dhangdhanggula, Durma, Mijil, Kinanthi, Gambuh, Pucung, dan Megatruh.

Mari kita lihat soal tersebut.
Gambuh berarti ronggeng, tahu, terbiasa, nama tumbuhan. Oleh karena itu, tembang macapat gambuh berwatak atau biasa digunakan dalam suasana tidak ragu-ragu.
Tembang macapat Gambuh juga berisi nasihat mengenai pentingnya membangun rasa persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan sebagai makhluk sosial.

Aturan dalam tembang macapat Gambuh, yaitu: 

1. memiliki Guru Gatra: 5 baris setiap bait, artinya tembang Gambuh ini memiliki 5 larik atau baris kalimat.

2. memiliki Guru wilangan: 7, 10, 12, 8, 8, artinya baris pertama terdiri dari 7 suku kata, baris kedua berisi 10 suku kata, dan seterusnya.

3. memiliki Guru lagu: u, u, i, u, o, artinya baris pertama berakhir dengan vokal u, baris kedua berakhir vokal u, dan seterusnya.

4. memiliki kaidah atau wewaton: 7u – 10u – 12i – 8u – 8o.

Contoh tembang macapat Gambuh dalam pendidikan, yaitu:
Serat Wulangreh pupuh III karya Sri Susuhunan Pakubuwana IV, Raja Surakarta.

Sekar gambuh ping catur,
Kang cinatur polah kang kalantur,
Tanpa tutur katula-tula katali,
Kadaluwarsa kapatuh,
Kapatuh pan dadi awon.

Aja nganti kabanjur,

Barang polah ingkang nora jujur,

Yen kebanjur sayekti kojur tan becik,
Becik ngupayaa iku,
Pitutur ingkang sayektos.

Tutur bener puniku,

Sayektine apantes tiniru,
Nadyan metu saking wong sudra papeki,
Lamun becik nggone muruk,
Iku pantes sira anggo.

Ana pocapanipun,
Adiguna adigang adigung,
Pan adigang kidang adigung pan esthi,
Adiguna ula iku,
Telu pisan mati sampyoh.

Si kidang ambegipun,

Angandelaken kebat lumpatipun,
Pan si gajah angandelken gung ainggil
Ula ngandelaken iku,
Mandine kalamun nyakot.

Iku upamanipun,

Aja ngandelaken sira iku,
Suteng nata iya sapa kumawani,
Iku ambeke wong digang,
Ing wasana dadi asor.

Adiguna puniku,

Ngandelaken kapinteranipun,
Samubarang kabisan dipundheweki,
Sapa bisa kaya ingsun,
Togging prana nora enjoh.

Ambek adigung iku,
Angungasaken ing kasuranipun,
Para tantang candhala anyenyampahi,
Tinemenan nora pecus,
Satemah dadi geguyon.

Ing wong urip puniku

Aja nganggo ambek kang tetelu,
Anganggowa rereh ririh ngati-ati,
Den kawangwang barang laku,
Kang waskitha solahing wong.

Semangat!

14. contoh tembang gambuh bertema ibu​

Jawaban:

Teng teng teng teng teng y

teng teng teng teng

15. buatlah contoh tembang gambuh yang bertema pendidikan

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur
Polah kang kalantur
Tanpo tutur katulo-tulo katali
Kadaluwarso katutur
Katutuh pan dadi awon

16. Contoh tembang gambuh buatan sendiri tema budi pekerti

Dalam sastra Sunda maupun sastra Jawa, tembang adalah bentuk puisi yang terikat oleh aturan. Aturan yang ada dalam tembang yang paling dikenal adalah aturan macapat (dalam istilah Jawa) atau pupuh (dalam istilah Sunda). Macapat atau pupuh Gambuh, dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai tembang gambuh, sedangkan dalam bahasa Sunda sering disebut pupuh Gambuh, jadi ada kerancuan dalam penyebutan, meskipun maksudnya sama.

Dalam sastra Sunda, aturan atau patokan dalam pupuh disebut dengan istilah “guru lagu” dan “guru wilangan”. Ada 17 macam pupuh. Ke 17 macam pupuh tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Sekar Ageung dan Sekar Alit. Dalam pupuh Sekar Ageung ada 4 macam aturan pupuh. Sedangkan dalam Sekar Alit ada 13 macam aturan pupuh. Pupuh atau tembang Gambuh termasuk dalam kelompok Sekar Alit.

Jadi, dalam membuat tembang Gambuh buatan sendiri, tidak menjadi masalah bahasa yang digunakan, apakah itu bahasa Jawa atau bahasa Sunda, yang penting adalah “guru lagu” dan “guru wilangan” nya sesuai dengan aturan atau patokan pupuh Gambuh. Guru lagu dan guru wilangan tembang Gambuh adalah 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o. Di bawah ini adalah contoh tembang Gambuh buatan sendiri dalam bahasa Sunda dengan tema “budi pekerti” :

Mun hayang hirup ma’mur (7-u)
kudu sing rajin neangan elmu (10-u)
Mun urang sok hayang dihargaan diri (12-i)
kudu ngahargaan batur (8-u)
jeung kudu hormat ka kolot (8-o)

17. contoh tembang gambuh buatan sendiri tema cara menghadapi virus corona​

Ayo para sedulur

Dha ndedonga marang Gusti Luhur

Saka pacoban kang kaparingi iki

Yaiku arane virus

Corona ndang enggal ngadoh

18. contoh tembang gambuh bertema pendidikan?

sekar gambuh ping caturkang cinatur polah
kang kalanturtanpa tutur katula tula
katalikadaluarsa katutuhkapatuh pan dadi
awonwonten pocapanipunadiguna adigang
adigungadigang kidang adigung pan
hestiadiguna ula ikutelu pisan mati
sampyuhDua pupuh

19. Contoh tembang gambuh buatan sendiri tema budi pekerti

Mun hayang hirup ma’mur (7-u)
kudu sing rajin neangan elmu (10-u)
Mun urang sok hayang dihargaan diri (12-i)
kudu ngahargaan batur (8-u)
jeung kudu hormat ka kolot (8-o)

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0