Cara Membersihkan Pakaian Yang Terkena Air Mani

Cara Membersihkan Pakaian Yang Terkena Air Mani

saya kan sudah mandi wajib saya ingin membersihkan pakaian dengan sabun yang terkena air mani tersebut dengan sabun tersebut.apakah air mani itu suci atau najis apakah sesudah mencuci baju mandi wajib lagi

Daftar Isi

1. saya kan sudah mandi wajib saya ingin membersihkan pakaian dengan sabun yang terkena air mani tersebut dengan sabun tersebut.apakah air mani itu suci atau najis apakah sesudah mencuci baju mandi wajib lagi

Mntrut td diwajib kan lgkalo menurut saya harus mandi wajib lagi. karna kan terkena najis lagi

2. apakah cukup membersihkan celana yg terkena mani dengan air parfum​

Jawaban:

g ckup

Penjelasan:

mna bwolehhhh bgitu hrs sesuai lh

Tidak disarankan untuk membersihkan celana yang terkena mani dengan air parfum. Air parfum tidak dapat membersihkan mani dan dapat meninggalkan bau yang tidak sedap pada celana. Sebaiknya celana dicuci dengan air dan sabun untuk membersihkannya.

Semoga membantu! 🙂

3. mau tanya kalo air mani yang kena pakaian terus kering dan tidak mencuci nya dan terkena kulit kita apakah harus mandi wajib???​

Jawaban:

Benar, karena yang namanya air manik termasuk najis.

Penjelasan:

hadits yang diriwayatkan Aisyah RA, beliau mencuci bekas sisa air mani Rasulullah SAW yang telah mengering di pakaian beliau.

Para ulama berbeda pendapat tentang status air mani, ada yang berpendapat itu tergolong benda yang najis dan ada yang berpendapat itu suci.

Ustadz Isnan Ansory Lc dalam buku Tiga Sumber Najis terbitan Rumah Fiqih Publishing menjelaskan, mayoritas ulama di antaranya Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa status mani adalah najis.

Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah RA, beliau mencuci bekas sisa air mani Rasulullah SAW yang telah mengering di pakaian beliau.

كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء “Aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah SAW, lalu beliau keluar untuk sholat meski pun masih ada bekas pada bajunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah tentang mani yang melekat pada pakaian. “Kalau kamu melihat air mani maka cucilah bagian yang terkena saja, tetapi kalau tidak terlihat, cucilah baju itu seluruhnya.” (HR Thahawi dalam Syarah Ma’ani al-‘Atsar)

Pendapat al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib RA yang memandang bahwa air mani itu najis sebagaimana air kencing yang telah disepakati kenajisannya.

Sedangkan Mazhab Maliki berargumentasi bahwa air mani itu najis karena asal muasal air mani adalah darah yang juga najis. Lalu darah itu mengalami istihalah (perubahan wujud) sehingga menjadi mani, namun hukumnya tetap ikut asalnya, yaitu darah yang najis.

Sementara Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa air mani tidaklah najis. Dalilnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang menyamakan air mani dengan dahak yang disepakati kesuciannya.

عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب ، فقال : إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian. Nabi Muhammad SAW menjawab, “Air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain.” (HR Baihaqi)

Ada juga hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa ia mengerik bekas air mani yang telah kering. Rasulullah SAW lalu menggunakannya untuk sholat, sedangkan sisa-sisa maninya masih ada.

كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه “Dari Aisyah RA bahwa beliau mengerik bekas air mani Rasulullah SAW yang telah kering dan beliau sholat dengan mengenakan baju itu. (HR. Bukhari dan Muslim).

4. ….Quizzz1. Apa itu air mani ?2. Apa itu mimpi basah ?3. Bagaimana cara membersihkan air mani._Note_:tiba tiba suaraku memberat:v walaupun gak jauh² bnged​

Jawaban:

Asalamuaalaikum

1. Apa itu air mani ?

jawab=⬇️

Air mani adalah cairan berwarna putih yang keluar dari penis saat ejakulasi.

sepertispermabiasanyaygmengalaminya

adalahanaklakilaki

2. Apa itu mimpi basah ?

~Mimpi basah adalah orgasme spontan selama tidur yang meliputi ejakulasi pada lakilaki~

3. Bagaimana cara membersihkan air mani.

jawab=

~Kalau mani itu najis maka tidak cukup hanya menggosoknya, akan tetapi harus dengan membersihkan dngair.~

HAL INI DISEBABKAN OLEH PRIA SAJA

YANG SUDAH BALIQ ✌

SEMOGABERMANFAAT

==TERBAIK==

SemogaKaliansudahPahamyaMapel=AgamahaiParakakakmoderator

5. Bagaimana cara bersihkan kasur yang terkena air mani sedangkan sudah mandi besar? Dan cara saya bersihkan kasur itu dengan di cipratan ain apa boleh?

Jawaban:gak boleh kak harus dicuci bersih menggunakan

6. apa hukum terkena air mani yang sudah mengering​

Jawaban:

najis

Penjelasan:

Semoga Membantu

Jawaban:

Hukum air mani adalah suci dan tidak najis ( berdasarkan pendapat yang terkuat). Apabila pakaian seseorang terkena air mani, maka disunnahkan untuk mencuci pakaian tersebut jika air maninya masih dalam keadaan basah. Adapun, apabila air mani telah mengering, maka cukup dengan mengeriknya saja.

7. mau nanya jikaada salah satu pakaian yang terkena noda air mani, trus dicuci,tapi saat di ambil sudah kering masih ada sedikit terlihat noda yang tampak tapi bau sudah hilang(bau wangi) Apakah di pakaian itu masih bersifat najis atau tidak? lalu tersentuh oleh pakaian yang lain apakah pakaian yang lain juga bersifat najis?​

Jawaban:

tidak najis lagi

tidak najis

Penjelasan:

karena sudah di cuci bersih

8. Apa jadinnya kalo kita keluar mani dan mani tersebut terkena orang apa orang yang terkena itu harus mandi wajib?

Jawaban:

jika orang tersebut tidak tau, maka orang tersebut tidak wajib mandi wajib

9. jika mimpi basah trus ada noda air mani di kasur,bagaimana cara membersihkan nya?saya membersihkan nya dengan cara di kasih/tuang air, apakah sekitar noda air mani najis?(misal:ada noda air mani di tengah kasur,apakah di sekitar kanan/kiri kasur najis?)beberapa lama kemudian karpet di bawah kasur basah,saya kira mungkin karna air,apakah karpet jadi najis juga???mohon penjelasannya ​

jika mimpi basah trus ada noda air mani di kasur,bagaimana cara membersihkan nya? CaraMembersihkannyadenganMencucikasurtersebutdenganairyangmengalirAgar< /strong>NajisyangterdapatPadakasurMenghilang.

saya membersihkan nya dengan cara di kasih/tuang air, apakah sekitar noda air mani najis?(misal:ada noda air mani di tengah kasur,apakah di sekitar kanan/kiri kasur najis? KalodiSekitarkasurhanyaditengahtengahsajaterdapatAirManiMakadapatdibersikandengandicuciyangterkenaNodaairmaniSajadanDandiSekitarkanankirikasurtidaktermasukNajis“Kalau kamu melihat air mani maka cucilah bagian yang terkena saja, tetapi kalau tidak terlihat, cucilah baju itu seluruhnya.” (HR Thahawi dalam Syarah Ma’ani al-‘Atsar)

beberapa lama kemudian karpet di bawah kasur basah,saya kira mungkin karna air,apakah karpet jadi najis juga?? KaloMenurutkakaituAirManiMakatermasukNajiskakaharusMembersihkannyadenganMengelapkarpettersebutdengankainataudituangkanairAgarkarpettersebuttidakNajisAir mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain.” (HR Baihaqi)

Penjelasan:

Air Mani adalah Air yang keluar Apa bila seseorang Melakukan Hubungan badan, Marasa terangsang dan Mimpi basah Air Mani Merupakan Najis BesaryangharusdiSucikandenganMelakukanMandi wajib atauTayamum

NiatMandiWajib

وَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَكْبَرِ فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

“Nawaitul Ghusla Lifrafil Hadatsil Akbari Fardhan Lillahi Ta’aala.”

Artinya: “Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadast besar furdlu karena Allah”.

Tambahan

Air Mani terbagi Menjadi 3

AirManiadalah Air yang keluar dari kemaluan Seseorang dengan di iringi rasa Nikmat dan ciri ciri Air Mani Berwarna Putih, Air mani yang keluar dari tubuh Maka wajib untuk Melakukan Mandi Junub/Mandi wajib Saya pernah mengerik mani yang sudah kering yang menempel pada pakaian Rasulullah dengan kuku saya.”(HR. Muslim)AirWadiair Wadi Adalah air yang keluar dari tubuh seseorang biasa nya keluar setelah buang air kecil, Air Wadi ini berwarna Putih aga kental. dan harus di sucikan dengan Berwudhu.AirMadziadalah Air yang keluar dari tubuh Seseorang karena Memikirkan Jima (Bersentuh tubuh) Air Madzi ini banyak di keluarkan Pada wanita, Air ini Berwarna bening dan aga lengket. dan Cara mensucikan nya dengan di perecikan Air “Cukup bagimu dengan mengambil segenggam air, kemudian engkau percikkan bagian pakaian yang terkena air madzi tersebut.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan)

Semoga Jawaban nya bermanfaat ya!

Pelajari lebih lanjuthttps://brainly.co.id/tugas/28984428https://brainly.co.id/tugas/29027055https://brainly.co.id/tugas/39635175Detail Jawaban

Kelas: 7

Mapel:Agama Islam

Bab:Hadas kecil dan Hadas besar

Kode: 7.14.5

Kata Kunci: Pengertian Air mani, dalil tentang Mandi besar, Macam macam Air Mani.

#.AyoBelajar

10. jika sudah mencuci noda bekas air mani di pakaian/celana, (saat dicuci sudah kering nodanya) dicuci sampai merasa sudah bersih&dijemur,jika sudah harus/diwajibkan untuk mandi wajib atau tidak??​

Jawaban:

jawabannya adalah tidak diwajibkan mandi

11. mau nanya jikaada salah satu pakaian yang terkena noda air mani, trus dicuci,tapi saat di ambil sudah kering masih ada sedikit terlihat noda yang tampak tapi bau sudah hilang (hanya ada bau wangi) Apakah di pakaian itu masih bersifat najis atau tidak?lalu tersentuh oleh pakaian yang lain apakah pakaian yang lain juga bersifat najis?​

Jawaban:

1.ada salah satu pakaian yang terkena noda air mani, trus dicuci,tapi saat di ambil sudah kering masih ada sedikit terlihat noda yang tampak tapi bau sudah hilang (hanya ada bau wangi) Apakah di pakaian itu masih bersifat najis atau tidak?

klo menurut saya itu najis karna masih masih ada noda air mani itu Jadi kalau masih ada noda air mani itu tuh walaupun sudah tidak berbau itu tetap najis

lalu tersentuh oleh pakaian yang lain apakah pakaian yang lain juga bersifat najis?

kalau bersentuh dengan pakaian lain tidak Najis ih cuman kalau najisnya itu tapi kena kena ke itunya ke pakaian yang lainnya itu baru najis

Penjelasan:

semoga bermanfaat

Jawaban:

ada salah satu pakaian yang terkena noda air mani, trus dicuci,tapi saat di ambil sudah kering masih ada sedikit terlihat noda yang tampak tapi bau sudah hilang (hanya ada bau wangi) Apakah di pakaian itu masih bersifat najis atau tidak?

Ya tidak najis karena air mani itu termasuk najis sedang, untuk menghilangkannya adalah mencucinya sampe wangi. Jika baunya sudah hilang jadi tidak masalah.

lalu tersentuh oleh pakaian yang lain apakah pakaian yang lain juga bersifat najis?​

Tidak najis karena sudah hilang baunya dan klo bersentuhan dengan pakaian lain tidak najis

Semoga membantu

‘Tokito Muichiro’

12. apakah dengan mencuci badan dengan sabun yang terkena air mani akan menghilangkan najis

jika air mani keluar melalui lubang depan maka wajib hukumnya mandi besar

moga membantu

tdk harus pakai sabun. yg pentiny jika ingin shalat harus mandi wajib. waallahu a’lam

13. apabila kita memegang air mani atau air hasil pubertas apakah hadas apa? atau kita memegang celana kita yang terkena air mani

kalo gk salah sih hadas besar maaf kali salah
ketika kita memegang air mani maka itu bukanlah sebuah hadas ataupun najis karena air mani merupakan suci, bahkan nabi Muhammad saw. ketika mengeluarkan air mani kemudian mengenai pakaian beliau, maka beliau hanya menggosokkan air bersih dengan pakaian yang terkena air mani tersebut.

14. mohon di jawab . sesama muslim bantu saya . apakah air mani yg terkena di celana atau pakaian dalam atau benda lain yg kita pakai sehari hari ikut terkena hadas juga ? kalau ia . bagaimana cara menghilangkannya ? apakah harus kita cuci pakai niat mandi wajib juga ? dan apa hukumnya ?

iya itu hadas kecil cara menghilangkannya pakai mandi wajib dan hukumnya haram untuk shalat

15. apakah harus mndi wajib lgi ketika air mani terkena sprei yg sdh mengering??​

Jawaban:

< p>tidak karena yang mengharuskan mandi wajib jika mengeluarkan mani

16. keluarnya air mani mengharuskan seseorang membersihkan diri dengan cara​

Jawaban:

mandi wajib (kayaknya)

semoga membantu 😀

Penjelasan:

dengan cara di suci kan/dibersihkan

17. Tolong Dijawab Ya : 1. Pada Suatu Hari Budi Mengeluarkan Hadas Besar Akan Tetapi Budin Lupa Melakukan Mandi Besar Dan Saat Budi Mengeluarkan Hadas Besar Di Bagian Celana Dalam Pertanyaannya Apakah Budi Boleh Memakai Kembali Baju Itu Dan Celana Luar Yang Tidak Terkena Hadas Besar Kecuali Yang Celana Dalam ? 2 . Budi Saat Itu Sudah Mengganti Pakaiannya Yang Terkena Hadas Besar Diganti Dengan Pakaian Yang Bersih Pertanyaannya Ketika Budi Pulang Sekolah Apakah Budi Boleh Menggunakan Kembali Pakai Yang Sudah Di Ganti / Bukan Yang Terkena Hadas Besar Untuk Dibuat Bermain ? 3 . Hadas Besar Yang Diterkenakan Ke Orang Lain Seperti Air Mani Pada Kaum Laki – Laik Di Terkenakan / Dipegang Orang lain Apakah Orang Lain Itu Juga Terkena Hadas Besar Karena Akibat Terkena Air Mani Temannya ? 4 . Ketika Kita Telah Mengeluarkan Air Mani Pada Pakaian Dalam Apa Yang Harus Kita Lakukan Pada Pakaian Dalam Itu ? 5 . Kalau Pakai Dalam Itu Belum Di Cuci Atau Sudah Di Cuci Pada Apakah Boleh Di Cuci Sama Orang Lain Seperti Ibu Kita Yang Sedang Mencuci Pakaian Dalam Kita Yang Terkena Air Mani Dan Belum Kita Cuci Apakah Boleh Dan Ketika Ibu Kita Mau Cuci Ibu Kita Memegang Air Mani Kita Yang Di Pakaian Dalam Kita Dan Apakah Ibu Kita Juga Terkena Hadas Besar Juga Tolong Dijawab Semua Ya Besok Di Kumpulkan Di Sekolah ? Terima Kasih Yang Sudah Membantu Menjawab Pertanyaan Ini Nanti Saya Kasih Point Thx / Terima Kasih .

1. tidak 2.boleh 3.ya ga lah hadas besar mah keluar dri 1 cowo. 4.mencucinya 5.tidak boleh dicuci org tua. haram.

18. ketika hendak melakukan mandi wajib, memasuki kamar mandi dengan pakaian yang dikenakan terkena cipratan mani, apakah diperbolehkan? atau harus ganti pakaian dulu, baru boleh masuk kamar mandi?​

Jawaban:

Dalam agama Islam, mandi wajib (mandi junub) adalah mandi yang harus dilakukan setelah berhubungan intim atau setelah keluar mani. Ketika seseorang hendak melakukan mandi wajib, sebaiknya ia menghindari agar pakaian yang dikenakannya tidak terkena cipratan mani. Jika pakaian terkena cipratan mani, sebaiknya pakaian tersebut diganti sebelum memasuki kamar mandi untuk melakukan mandi wajib.

Hal ini karena dalam mandi wajib, tujuan utama adalah untuk membersihkan diri dari hadats besar (hadats besar adalah keadaan junub akibat hubungan intim atau keluarnya mani). Oleh karena itu, perlu menjaga agar mandi wajib dilakukan secara benar dan bersih, termasuk dalam hal menghindari pakaian yang terkontaminasi dengan mani.

Namun, perlu diingat bahwa pertanyaan tentang hukum agama sering kali memerlukan pandangan dari otoritas agama atau ulama yang kompeten dalam bidang fiqih. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai tata cara mandi wajib atau hukum agama lainnya, disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau sumber rujukan keagamaan yang terpercaya.

Video Terkait

Was this helpful?

0 / 0

© 2023 Jawaban Soal Sekolah - yourfile.net